JSJP
26.03.05,08:57
Ahojte,

chcela by som sa poradiť, či je možné aby za príjem z prenájmu nehnuteľnosti /bytu/, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, mohol za celý tento príjem podať daňové priznanie len manžel, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti. V daňovom priznaní si uplatní celú nezd.časť na manželku, nakoľko ona nemá žiadne vlastné príjmy. Len som si nie istá či to nemám rozdeliť, lebo keby som rozdelila tie príjmy na obidvoch, nezdaniteľnú čiastku na manželku by som musela znížiť o príjem z prenájmu bytu a odrazilo by sa to na výpočte celkovej danovej povinnosti. Podľa par. 4 odst. 8 zákona o dani z príjmu sa hovorí, že príjem z prenájmu, ktorý plynie manželom z BSM, sa zahrnie do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, pokiaľ sa nedohodnú inak. Môžu sa teda dohodnúť, keď je to pre nich výhodnejšie, že takýto príjem bude uvádzať v daň.priznaní iba manžel ?
bea
26.03.05,09:26
Ja som si to vysvetlila tak, že sa môžu dohodnúť a môže celú čiastku zdaňovať jeden z manželov.
fasia
26.03.05,10:58
Áno je to tak.. môžte kľudne kalkulovať a najlepší spôsob, ktorý vám vyhovuje môžte zrealizovať. Zákon to povoľuje.

A na okraj, pri prenájme si môžte uplatniť 25 percentný paušálny výdavok.