veronica
26.03.05,09:28
Ahojte, môže mi prosím Vás niekto pomôcť s jednorázovým odpisovaním?
Mám účtovnícky program za 18 000,-- Sk a počítač za 10 000,-- Sk

Zákon hovorí, že ak obstarávacia cena je rovná, alebo nižšia ako 30 000,-- Sk a doba použiteľnosti je viac ako jeden rok, je len na podnikateľovi, či to zaradí do majetku alebo nie, ak nie tak účtuje ako o zásobach.


Môže mi s tým niekto prosím pomôcť?
evina
26.03.05,09:32
Aj softwear aj počítač môžeš odpísať priamo do výdavkov /nákladov/, neviem či účtuješ v JÚ alebo PÚ a len si ich zapíšeš do operatívnej evidencie. Môžeš sa však rozhodnúť, že ich budeš odpisovať a o tom hovorí to účtovanie v postupoch.
veronica
26.03.05,10:04
Ahoj takže to vôbec nemusím zaraďovať do majetkU? odpisovať jednorazovo?
Dám to iba do nákladov...môžem to dať do prevádzkovej réžie?
Mám o tom účtovať ako o zásobach?
evina
26.03.05,10:17
Ahoj takže to vôbec nemusím zaraďovať do majetkU? odpisovať jednorazovo?
Dám to iba do nákladov...môžem to dať do prevádzkovej réžie?
Mám o tom účtovať ako o zásobach?Môžeš to dať do PR - počítač je pod 30 tis. a soft pod 50 tis.
Veď si operatívnu evidenciu - ja to robím tak, že vytvorím si podúčet prev. réžie na majetok, prípadne soft. To si vytlačím a je jasné, že taký majetok máš vo firme i keď nebol zaradený pre odpisovanie. Operatívna evidencia je potrebná preto, aby si mohla uplatňovať ďalšie výdavky na takýto majetok. Pre úplnosť účtovný soft nie súčasťou OC počítača /mám taký pocit, že si to spojila/, tam sa priraďuje napr. len operačný systém ako windows XP a pod.

O zásobách neúčtuječ lebo to priamo odpíšeš