mudroš
26.03.08,09:44
Viem, že teraz máme všetci veľa roboty, ale chcem upozorniť na zmenu zákona o účtovníctve od 1.1.2008. Týka sa kurzovania pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu.
Od 1.1.2008 § 24 odsek 3 znie:

„(3) Pri kúpe a pri predaji cudzej meny za slovenskú
menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto
hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo
kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka
banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň
v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý banka, pobočka
zahraničnej banky alebo zmenáreň v deň vysporiadania
obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny
v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje
s bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo so
zmenárňou, použije sa kurz vyhlásený Národnou bankou
Slovenska v deň vysporiadania obchodu.“.

To znamená, že ak kúpime alebo predáme valuty, alebo prevedieme peniaze z devízového účtu na korunový alebo naopak, nepoužije sa kurz za ktorý sa transakcia uskutočnila ale kurz ktorý vtedy banka ponúkala vo svojom kurzovom lístku !!!