andrej_rv
27.03.05,22:59
Podľa usmernenia ÚDR k zdaňovaniu stravných lístkov sa oproti doteraz platnému výkladu zmenil spôsob vyčíslenia DPH pri poskytnutí služby za stravovanie (do základu dane sa už nezapočítava zákonný príspevok zamestnávateľa ani príspevok zo sociálneho fondu). Ak som však pri konkrétnom prepočte zadal vopred stanovený konkrétny príspevok zo SF, po pripočítaní DPH mi na úhradu zamestnancovi vždy vychádzali sumy s desatinnými číslami. Do prílohy preto prikladám malú kalkulačnú tabuľku v exceli, ktorá pri prepočte všetky drobné zametie do sumy príspevku zo SF a suma určená na úhradu od zamestnanca je celé číslo (resp. 0,50 Sk). Možno to niekomu z vás pomôže.

Dodatok: V prílohe sú 2 varianty prepočtu - Kalk_SL.xls prepočítava výšku zákonného príspevku zamestnávateľa (v súčasnosti 55%) z hodnoty stravného lístka bez DPH,
Kalk2_SL.xls prepočítava výšku zákonného príspevku zamestnávateľa ako 55% z aktuálnej hodnoty denného stravného pri pracovnej ceste (v súčasnosti 80,- Sk).
Dodatok2: Pri zadávaní niektorých kombinácií hodnôt sa vyskytovala zaokrúhľovacia chyba 0,01 Sk v poslednom riadku. Opravené pripojené tabuľky by už mali hodnoty prepočítavať korektne (aspoň dúfam), pokiaľ ste si ich stiahli pred 4.4.05, vymeňte si ich.
Dodatok3: Keďže sú aj prípady, že dodávateľ nie je platcom DPH (resp. odberateľ je názoru, že DPH na vstupe sa u stravných lístkov nemôže uplatňovať), doplnil som ešte
2 tabuľky prepočtu aj pre tento variant (kalk3_SL a kalk4_SL)..
Yvvetta
28.03.05,07:04
Vďaka za pomôcku.
Slovenka
31.03.05,07:41
Navrhovala by som prepočítať zákonný príspevok zamestnávateľa nie vo výške
55 % z hodnoty stravy, ale v maximálne možnej výške, t. j. 55 % zo stravného
pri prac. ceste, t. j. 55 % z 80,00 = 44,00.
bea
31.03.05,08:37
Tá kalkulačka je ozaj výborná! Vďaka!
Muška
31.03.05,20:58
Navrhovala by som prepočítať zákonný príspevok zamestnávateľa nie vo výške
55 % z hodnoty stravy, ale v maximálne možnej výške, t. j. 55 % zo stravného
pri prac. ceste, t. j. 55 % z 80,00 = 44,00.Tiež si myslím, že tam mali dať hranicu 44,- a nie 55 % z lístka.
Jasne, že je ináč super kalkulačka:) :) :)
jeso
31.03.05,21:05
súhlasím s Muškou, ale inak naozaj dík-velmi to pomože
Viki
31.03.05,21:15
Vďaka Andrej, zvládol si to na výbornú
...ale tiež sa prihováram za prepočet aj s max. hodnotou 44 Sk
andrej_rv
31.03.05,21:48
Milé dámy, ja Vám s radosťou urobím aj tabuľku, kde sa bude prepočítavať 55% nie z hodnoty stravného lístka, ale z maximálnej sumy denného stravného. Len trošku nerozumiem prečo. Ja som pochopil výšku povinného zákonného príspevku zamestnávateľa tak, že je to 55% z hodnoty lístka, ale maximálne len do výšky 55% z denného stravného (44 Sk). Čiže nie automaticky 44 Sk u každého lístka, ale len u takého, kde je hodnota bez DPH vyššia ako 80 Sk. (Netvrdím, že sa nemôžem mýliť). V pôvodnej tabuľke som obmedzenie na denné stravné zabudol - už som to zaktualizoval.
A ak bude "spoločenská požiadavka" na Vami navrhovaný variant trvať, nie je žiadny technický problém pripojiť ešte jednu kalkuláciu podľa Vašich prianí. Ozvite sa.
Janna
01.04.05,06:38
Je to super, ale keď Ti to nerobí problém, aj ja sa ozývam za prepočet aj s max. hodnotou 44 Sk.
andrej_rv
03.04.05,19:13
Navrhovala by som prepočítať zákonný príspevok zamestnávateľa nie vo výške
55 % z hodnoty stravy, ale v maximálne možnej výške, t. j. 55 % zo stravného
pri prac. ceste, t. j. 55 % z 80,00 = 44,00.Slovenka, Muška, Viki, Janna - v prílohe máte variant prepočtu stravných lístkov s povinným príspevkom vychádzajúcim z aktuálnej hodnoty stravného pri pracovnej ceste. (Ale aj tak si myslím, že správny postup je 55 % zo skutočnej hodnoty stravného lístka :)).
P.S. Poslednú vetu odvolávam - viď následný príspevok č. 14 od Petry !!!:D
adam
03.04.05,19:56
:) Andrej_rv je to supeeeeeeeeer....:)
petra:-)
03.04.05,20:14
andrej rv, tiež som zastávala taký názor ako Ty, ale na školení som sa dozvedela, že skutočne môžeš dať 55% z hodnoty stravného pri SC, t.j. aj pri 50,- Sk lístku môžeš prispieť 44,- Sk, mám dokonca stanovisko DR SR písomne :) :p :rolleyes:
andrej_rv
03.04.05,20:27
andrej rv, tiež som zastávala taký názor ako Ty, ale na školení Ing. Mihálikovej (DR) som sa dozvedela, že skutočne môžeš dať 55% z hodnoty stravného pri SC, t.j. aj pri 50,- Sk lístku môžeš prispieť 44,- Sk, mám to od nej dokonca písomne :) :p :rolleyes:Petra, ďakujem pekne, toto som naozaj nevedel. Ja som si pozeral viacero komentárov k zákonu, ale s takýmto výkladom som sa nestretol (to je asi prvý raz, čo DR vyložilo neiečo v prospech daňovníkov :) ). To písomné stanovisko by si nevedela zoskenovať a pichnúť na PORADU ? Asi by sa tomu viacerí potešili.
petra:-)
03.04.05,20:35
Keď sa naučím skenovať, pripnem to. :D

Nemám možnosť to oskenovať, ale môžem citovať z toho stanoviska.
Je to stanovisko daňového riaditeľstva v B.Bystrici zo dňa 27.10.2004:

Z pohľadu z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených Zákonníkom práce uznanými daňovými výdavkami a to v zmysle § 19 ods. 1 písm. c) bod 4. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na stravovanie na každé jedlo vo výške najmenej 55% z ceny jedla, najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (k dnešnému dňu tento limit predstavuje čiastku 44,- Sk), potom tento náklad po splnení zákonom stanovených podmienok predstavuje daňový výdavok zamestnávateľa v plnej výške. Ak daňovník (zamestnávateľ) poskytne zamestnancovi príspevok na stravu na jednu pracovnú zmenu vo výške vyššej ako 44,- Sk, potom rozdiel výšky poskytnutého príspevku nad 44,- Sk predstavuje pripočítateľnú položku k základu dane daňovníka podľa znenia ustanovenia § 17 ods.2 písm.a) zákona. V prípade, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravovaciu poukážku v hodnote 70,- Sk, do daňových výdavkov daňovníka (zamestnávateľa) sa uzná suma, ktorú zamestnávateľ skutočne poskytol na zabezpečenie stravovania zamestnanca pri dodržaní stanoveného limitu (t.j. najmenej 38,50 Sk, najviac 44,- Sk).


:)
andrej_rv
03.04.05,20:53
Keď sa naučím skenovať, pripnem to. :DTo nie je až také ťažké, nepoznáš základné pravidlo užívateľa počítača ? "Ak si už vyskúšala všetko možné a naozaj si nevieš pomôcť, prečítaj si návod k programu" :). Ale vážne, ak by to bol pre Teba problém zosnímať, tak môžeš ´kópiu stanoviska poslať mne alebo niekomu inému, kto má skener a my to už pripneme.
petra:-)
03.04.05,21:08
Andrej rv, pozri môj príspevok vyššie - tam som to stanovisko prepísala. :D
Viki
03.04.05,21:12
Andrej super :)
som rada, že si si našiel čas a prepočítal to, ďakujem Ti... trocha som zostala neistá po Tvojom príspevku, že je možné prispieť len 55% z ceny lístka a nie 44 Sk aj z ceny lístka nižšej ako 80 Sk.
Preto ma veľmi potešil aj príspevok Petry.
Petra snaž sa :) ...myslím, že nás je viac, čo budeme čakať na Tvoj scan
Pekný večer
Viera
Viki
03.04.05,21:18
Petra vďaka za ten prepis, hneď si ho aj vytlačím ....
andrej_rv
03.04.05,21:21
Andrej rv, pozri môj príspevok vyššie - tam som to stanovisko prepísala. :D Petra, srdečná vďaka za námahu pri prepisovaní, si poklad !
Muška
03.04.05,21:36
Andrej, kalkulačka, je perfektná. Už nemá žiadnu chybu. Vďaka:) :) :)
andrej_rv
03.04.05,21:42
Andrej super :)
som rada, že si si našiel čas a prepočítal to, ďakujem Ti... trocha som zostala neistá po Tvojom príspevku, že je možné prispieť len 55% z ceny lístka a nie 44 Sk aj z ceny lístka nižšej ako 80 Sk.
Viera Vierka, rádo se stalo, ten prepočet vôbec nie je zložitý. Nechcel som Ťa domotať, ale o tom stanovisku ÚDR som nemal ani šajnu. Naozaj je táto PORADA na nezaplatenie. Pekný zvyšok večera :)
zuzana
04.04.05,06:25
Tá DPH teda to zdaňovanie platí aj pre stravné kupóny?
petra:-)
04.04.05,06:33
Ak máš na mysli gastrolístky typu Ticket Restaurant, tak nie, tie sa nezdaňujú DPH.
Biba
04.04.05,09:27
Andrej. super. Dobré nápady a prepočty sa vždy dobre cenia
andrej_rv
04.04.05,21:58
Pôvodné tabuľky pri použití niektorých číselných hodnôt nekorektne zaokrúhľovali príspevok zamestnanca na poslednom riadku (rozdiel bol + / - 0,01 :mad: :mad: :mad: ). Pokiaľ ste si ich stiahli, prosím vymeňte si ich, opravená verzia je pripnutá v 1. príspevku na začiatku témy.
ESTER
05.04.05,07:02
A čo hovoríte na to, že od 1.1.2005 je príspevok najmenej 55 % z ceny jedla, maximálne však vo výške 55% stravného stanoveného pri pracovnej ceste v trvaní 5 - 12 hod., ktorý sa vypočíta z ceny stravného lístka vrátane DPH, pretože zamestnávateľ ani zamestnanec nemá nárok na odpočet DPH.

Hodnota hl.jedla 56,00
DPH 19 % 10,60
Cena jedla 66,60
55 % z ceny
hl.jedla 36,60
prípevok zo SF 5,00
úhrada zamest-
nanca 25,00
Robo
05.04.05,07:07
prečo by nemal mať zamestnávateľ nárok na odpočet DPH?
Iveta20
05.04.05,07:10
Andrej, ani nevies ako som Ti vdacna a myslim, ze nasi zamestnanci tiez:o)
ESTER
05.04.05,07:17
Nárok na odpočet nevzniká, nakoľko podľa §22 ods. 1 zákona 222/2F004 o DPH je základom dane pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do zákl.dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý je priamo spojený s cenou tovaru alebo služby.
Iveta
05.04.05,12:49
Ak máte stravné lístky (gastrolístky) v hodnote menej ako 80,- (v prípade našej firmy 72,-) dávate teda do nákladov zamestnávateľa 44,- (ako 55 % z 80,-)? Ja som doteraz dávala len 55% zo 72,- + príspevok zo SF, ale ak je to tak, ako som tu čítala, veľmi rada znížim zamestnancom platbu za stravu.
Halipasa
12.04.05,15:20
Asi som blba, ale chcem sa len uistit, ako to ma vlastne byť:

gastrolistky - hodnota 60,- Sk
provizia za nakup gastrolistkov napr. 100,- Sk+DPH 19% = 119,-
dod. faktura spolu: napr. 169,- Sk (co uhradim)

sme platcom DPH, t. j. DPH na vstupe si uplatnim.

Ako ma vyzerat moje zuctovanie so zamestnancami?

55% = 33,-Sk
SF = 2,- Sk
zamestnanec hradi= 25,- Sk.

Ako je to s DPH????? (do roku 2004 a od r. 2005)

Dakujem velmi pekne za odpoved.
bea
12.04.05,15:27
Pri gastrolístkoch si ani v r. 2004 ani v r. 2005 neodvádzala DPH a zatiaľ ani nebudeš.
petra:-)
12.04.05,15:27
DPH z provízie je možné uplatniť na odpočet v 2004 aj 2005

Čo sa týka zúčtovania môžte použiť spôsob, ktorý ste uvieli.
Gastrolístka (typu TicketRestaurant) sa DPH netýka.
Zuzina
27.04.05,10:35
Prepáčte mi moju smelosť, ale myslím si, že v kalkulačke je jedna chyba a to vo výpočte príspevku zo SF.

Hodnota lístka vrátane 70,- Sk

Príspevok zamestnávateľa vrát. DPH 38,50 Sk

Zamestnanec 70 - 38,50 = 31,50.

Keď zadám, že zamestnanec bude hradiť 30,- Sk vrátane DPH, výpočtom mi vychádza príspevok zo SF 1,50, avšak kalkulačka mi počíta 1,26 Sk. Prečo? Prosím, poraďte.
andrej_rv
27.04.05,21:51
Zuzina,
neviem, v čom bude problém, lebo sa neviek dopočítať k hodnotám, ktoré vychádzajú Tebe. Možno máš prvú verziu tabuľky (pred 4.4.2005), tam boli nejaké chyby v stotinách pri zaokrúhľovaní. Ale aj tak pri 70,- Sk lístku a 30,- Sk úhrade zamestnanca mi vychádza oveľa vyššie číslo na SF ako 1,50 Sk.
Alebo si použila tabuľku pre stravovacie poukážky resp. neplatcu DPH (vynulovala si hodnotu 19 % z 2. riadku tabuľky) ?? Vieš, prepočet je určený na stanovenie základu DPH, dane a príspevku zo SF pre platiteľov DPH, takže tých 19 % by sa nemalo meniť na nulu. Ak potrebuješ vypočítať príspevok pre stravovacie poukážky alebo neplatcu DPH, tak to si oveľa skôr vypočítaš hoci na palcoch :) . Samozrejme, výpočet by mal fungovať i tak, a mne to tých 1,50 Sk pri 0 % DPH aj vychádza (tabuľka KALK3_SL.xls).
A len na okraj, formuláciu "Prepáčte mi moju smelosť..." tu nie je potrebné používať, na PORADE máme všetci právo nevedieť, nerozumieť či pochybovať, veď nato tá stránka je :) :) :) .
Viki
27.04.05,22:04
Andrej, tiež som to prepočítala, mne dokonca aj v Kalk_1 keď som dala %DPH 0 tak vychádza príspevok zo SF 1,50 Sk
Urobil si výborné tabuľky, využívam ich, vďaka :)
andrej_rv
27.04.05,22:12
Vierka,
to som rád, že to funguje k Tvojej spokojnosti. Neviem, čo Zuzina nahodila zle, že jej to nefunguje. Ale ak si to prepočítala aj v 1. tabuľke s dobrým výsledkom, asi nebude chyba vo vzorcoch. Pekný zvyšok večera :) :) :) . Andrej
ZuzanaA
28.04.05,07:28
Ak máte stravné lístky (gastrolístky) v hodnote menej ako 80,- (v prípade našej firmy 72,-) dávate teda do nákladov zamestnávateľa 44,- (ako 55 % z 80,-)? Ja som doteraz dávala len 55% zo 72,- + príspevok zo SF, ale ak je to tak, ako som tu čítala, veľmi rada znížim zamestnancom platbu za stravu.
Áno, Ivetka, je to presne ako píšeš, možeš si dať do nákladov 55% z 80,-, teda ak ti to šéfstvo odsúhlasí, môžu mať zamestnanci lacnejšie obedy :D
dada 1
28.04.05,09:20
Podľa usmernenia ÚDR k zdaňovaniu stravných lístkov sa oproti doteraz platnému výkladu zmenil spôsob vyčíslenia DPH pri poskytnutí služby za stravovanie (do základu dane sa už nezapočítava zákonný príspevok zamestnávateľa ani príspevok zo sociálneho fondu). Ak som však pri konkrétnom prepočte zadal vopred stanovený konkrétny príspevok zo SF, po pripočítaní DPH mi na úhradu zamestnancovi vždy vychádzali sumy s desatinnými číslami. Do prílohy preto prikladám malú kalkulačnú tabuľku v exceli, ktorá pri prepočte všetky drobné zametie do sumy príspevku zo SF a suma určená na úhradu od zamestnanca je celé číslo (resp. 0,50 Sk). Možno to niekomu z vás pomôže.

Dodatok: V prílohe sú 2 varianty prepočtu - Kalk_SL.xls prepočítava výšku zákonného príspevku zamestnávateľa (v súčasnosti 55%) z hodnoty stravného lístka bez DPH,
Kalk2_SL.xls prepočítava výšku zákonného príspevku zamestnávateľa ako 55% z aktuálnej hodnoty denného stravného pri pracovnej ceste (v súčasnosti 80,- Sk).
Dodatok2: Pri zadávaní niektorých kombinácií hodnôt sa vyskytovala zaokrúhľovacia chyba 0,01 Sk v poslednom riadku. Opravené pripojené tabuľky by už mali hodnoty prepočítavať korektne (aspoň dúfam), pokiaľ ste si ich stiahli pred 4.4.05, vymeňte si ich.
Dodatok3: Keďže sú aj prípady, že dodávateľ nie je platcom DPH (resp. odberateľ je názoru, že DPH na vstupe sa u stravných lístkov nemôže uplatňovať), doplnil som ešte
2 tabuľky prepočtu aj pre tento variant (kalk3_SL a kalk4_SL)..preco sa mi nedaju otvorit prilozene subory
sarmantna
28.04.05,09:39
Ďakujem, tabuľka je správna. Len by som prosila o usmernenie ÚDR, kde ho nájdem a odkedy sa má podľa neho postupovať. Vopred veľmi pekne ďakujem.
Zuzina
29.04.05,07:37
Takže Andrej, díky moc, lebo ja som to počítala doteraz nesprávne. Síce sme plátca DPH, ale ja som považovala pre výpočet podielu zamestnanca a zamestnávateľa sumu s DPH a až potom som to rozpočítala na bez DPH a DPH. Dokonca dnes som videla z ďalšieho zdroja príklad, ktorý mi potvrdil tvoju verziu výkladu zákona. Ešte raz vďaka.
helas
21.02.06,17:11
Andrej, nedá sa prerobiť výpočet v tabuľke na na novú sumu stravného
platného v súčasnej dobe? Ďakujem
zuzana v
23.02.06,17:46
Prosím, poraďte mi. Ako je to od 1.1.2006 so stravnými poukážkami? Kupujeme v hodnote 89,-. Je správny výpočet:
55% = 48,95 zamestnávateľ
45% = 40,05 => 2,05 sociálny fond
38,- úhrada od zamestnanca
Žiadne dph na výstupe?
Ďakujem.
Tweety
23.02.06,17:50
Prosím, poraďte mi. Ako je to od 1.1.2006 so stravnými poukážkami? Kupujeme v hodnote 89,-. Je správny výpočet:
55% = 48,95 zamestnávateľ
45% = 40,05 => 2,05 sociálny fond
38,- úhrada od zamestnanca
Žiadne dph na výstupe?
Ďakujem.
Žiadna daň na výstupe. Stravné poukážky nepodliehajú dph.:cool:
niklo
28.02.06,13:10
prosím, hodnota stravného lístku, ktorú by mal platiť zamestnanec sa vypočítava len z ceny stravného lístku, alebo aj z poplatku za službu (TR lístky v hodnote 70 Sk, poplatok za službu 210 Sk + DPH) :confused: ...ďakujem
Tweety
28.02.06,13:18
prosím, hodnota stravného lístku, ktorú by mal platiť zamestnanec sa vypočítava len z ceny stravného lístku, alebo aj z poplatku za službu (TR lístky v hodnote 70 Sk, poplatok za službu 210 Sk + DPH) :confused: ...ďakujem
U TR a iných spoločností sa k stravenke neuplatňuje dph, pretože nepodliehajú dani.
Poplatok je náklad spoločnosti, ktorý podlieha dph.
Cena stravenky je teda bez dph.