Silvuš
28.03.05,14:07
Ahojte!:)
Mohol by mi niekto poradiť pri vyplňovaní daňového priznania FO A, kde sa priznávajú iba príjmy zo závislej činnosti v ČR.
Základ dane r. 36 200.979

Nezdaniteľné časti r. 39 140.358

Základ dane r. 40 60.621

Daň r.41 11.517

Úhrn príjmov zo zdrojov v zahraničí r. 45 200.979

Daň zaplatená v zahraničí r.46 23.934

Výpočet percenta dane na účely zápočtu r.47 331,53 (r.45:40)x100Nejasno mám v tom percente, prečo vyšlo až 331,53, znamená to, že sa môže uznať celá daň zaplatená v zahraničí? Keď je daň zaplatená v zahraničí vyššia ako vyšla teraz daň, vznikne nárok na vrátenie preplatku?

Prosím Vás, ak sa v tom vyznáte tak mi s tým pomôžte. Ďakujem!
Prosím Vás o čo najskoršiu odpoveď, lebo 31.marec sa blíži.
.
Zuziana
28.03.05,16:26
Nemám teraz to tlačivo po ruke, takže iba spamäti, čo spm počula na školení. Ak máš ten koeticient vyšší ako 100% do okienka uvádzaš 99,99% a ďalej pracuješ ako so 100%. Tým pádom, ak si nemala príjem v SR, tvoja daňová povinnosť je vyrovnaná. Preplatok ti nevzniká.
Silvuš
28.03.05,18:26
Ak nevzniká nárok na vrátenie preplatku, môže požiadať o vyplatenie daňového bonusu? Podmienky pre nárok na daňový bonus sú splnené. T.j. dosiahol príjem vyšší ako 6-násobok minimálnej mzdy.
ondrejvla
28.03.05,18:34
Ak nevzniká nárok na vrátenie preplatku, môže požiadať o vyplatenie daňového bonusu? Podmienky pre nárok na daňový bonus sú splnené. T.j. dosiahol príjem vyšší ako 6-násobok minimálnej mzdy.
Ak sú splnené podmienky, samozrejme, že áno!