kalkulantka
28.03.05,18:21
Prosím Vás,kto mi vie poradit,kedy sa dá uplatnovat 25% z vydavkov,a netreba
viest účtovníctvo.Dakujem.
ondrejvla
28.03.05,18:25
Prosím Vás,kto mi vie poradit,kedy sa dá uplatnovat 25% z vydavkov,a netreba
viest účtovníctvo.Dakujem.
Keď si dáš vyhľadať výdavky percentom z príjmov, tak nájdeš odpovedí množstvo. Ale ja by som to bola hľadala už trošku dávnejšie!
Pozri si §6, ods.10 zákona o DzP!
Beata
28.03.05,18:32
Ak SZČO, ktorá nie je plátcom DPH, alebo je plátcom len časť roka, neuplatní počas bežného účt. obdobia preukázateľné výdavky, môže sa rozhodnúť, že si uplatní výdavky percentom z príjmu, t. j. 25% a v prípade remeselných živností 60%. Ak uplatňuje takéto výdavky nemusí viesť účtovníctvo, eviduje len príjmy, zásoby, pohľadávky (viď §6 zákona o DzP, ods. 10).
anto
28.03.05,18:44
Ešte presnejšie.:

Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z úhrnu príjmov uvedených v ods. 1 až 3 ZDP okrem daňovníka, ktorý má príjmy z podnikania, z inej samostantej zárobkovej činnosti a z prenájmu len z vykonávania remeslných živností podľa osobitného predpisu, ktorá môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v súmách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, toto poistné a príspevky soi môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
Manual
28.03.05,18:56
Ešte presnejšie.:

Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z úhrnu príjmov uvedených v ods. 1 až 3 ZDP okrem daňovníka, ktorý má príjmy z podnikania, z inej samostantej zárobkovej činnosti a z prenájmu len z vykonávania remeslných živností podľa osobitného predpisu, ktorá môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v súmách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, toto poistné a príspevky soi môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.A ak si chceš uplatniť 60 %, remeselné živnosti tie nájdeš v prílohe živ. zákona www.szk.sk (http://www.szk.sk)
Pekný večer želám...