Kosp
28.03.05,20:09
Môžem odpísať bežný účet z banky na ktorú bol vyhlásený konkurz aj v prípade , že konkurz nie je zatiaľ ukončený, pričom správca konkurznej podstaty mi moju pohľadávku zaradil do štvrtej triedy pričom uviedol citujem: "nepredpokladám uspokojenie pohľadávok zaradením do štvrtej triedy, teda ani mojej". Odpísať myslím znížiť daňový základ v DP.
Sany
28.03.05,20:12
ak je banka v konkurze a pohľadávku si prihlásil/a, vytvor opravnú položku v 100% výške - je to daňovo uznaný náklad a keď konkurz skončí, zrušíš OP a podľa výsledku zaúčtuješ buď uspokojenie pohľ, alebo ju odpíšeš.