Danula
28.03.05,20:19
chcela by som vedieť, či príspevok od úradu práce- dotácia na začatie podnikania je oslobodená od dane z príjmu alebo nie, každý mi tvrdí niečo iné
andrej_rv
28.03.05,22:40
Závisí to od toho, aký je charakter dotácie, či je poskytnutá na úhradu nákladov alebo na obstaranie dlhodobého majetku. Keďže podľa mojich informácií v súčasnosti úrad práce neposkytuje investičné dotácie (na odpisovaný majetok), poskytnutá dotácia je zdaniteľným príjmom a zároveň v zmysle § 19 ods. 2 písm. m) sú výdavky hradené z tejto dotácie výdavkami ovplyvňujúcim daň. (Bolo obdobie, keď dotácia nebola zdaniteľným príjmom, ale zase z nej hradené výdavky neboli daňovými výdavkami). V zásade platí, že dotácie zo štátnych a verejných prostriedkov a výdavky z nich hradené sú v celkovom súčte daňovo neutrálne. Jednoducho povedané, prijatá dotácia je zdaniteľným príjmom, z nej uhradené náklady daňovým výdavkom a celkový vplyv na základ dane je nula. Ak sa dotácia obdrží ku koncu roka a nevyčerpe sa celá, daňovým príjmom je len tá časť, ktorá sa zároveň vyčerpá na výdavky, zostatok sa prenáša do ďalšieho roku.
kukučka
28.03.05,23:15
Dotácia je síce daňovo neutrálna, ale vstupuje do príjmu a teda aj do základu pre výpočet poistného!