radog
21.06.04,21:11
Spoločník a konateľ v s.r.o. je v riadnom zamestnaneckom pomere so všetkým, čo s tým súvisí (odvody a pod.). Tá istá osoba je súčasne spoločníkom a konateľom v inej s.r.o., kde prácu vykonáva bez odmeny. Je možné v tomto prípade odmeniť tohto spoločníka a konateľa v tejto s.r.o. jednorazovou vyššou odmenou? Ako v takom prípade s odvodmi? Táto odmena by mala byť nákladovou položkou, t.j. nie odmenou ako podiel na zisku.
Richard
21.06.04,21:46
Existuje viacero možností ako odmeniť konateľa.... Na základe akej zmluvy bude odmena?
Pracovnej, mandátnej...?
radog
22.06.04,07:25
Ďakujem za reakciu. Ja som práve potreboval poradiť ako najlepšie to odmeňovanie poriešiť. Pracovná zmluva neprichádza do úvahy, zbytočne by sa museli robiť odvody a po ďalšie uvedená s.r.o. nemá zatiaľ pravidelné príjmy. Skôr mandatná zmluva. Máte nejaký vzor mandatnej zmluvy pre spoločníka a konateľa?
Jozef Mihál
22.06.04,07:26
Ak to správne chápem, v s.r.o., v ktorej nie je zamestnancom, dostane jednorazovo odmenu. Bez problémov ju možno vyplatiť ako odmenu spoločníkovi za prácu pre spoločnosť, ako nákladovú položku. V takom prípade sa z tejto odmeny odvedie zdravotné poistenie. Sociálne poistenie nie, lebo nie je zamestnancom. Spoločník alebo konateľ bez pracovnej zmluvy nie je povinne poistený na sociálne poistenie.
J. Mushroom
28.11.04,10:32
Chcem sa spýtať k staršej téme "odmeňovanie konateľa". Valné zhromaždenie
schválilo konateľke, ktorá nie je spoločníčkou, pracovnú zmluvu podľa zákonníka práce
so všetkými odvodmi (riaditeľ-šéfredaktor) , a zároveň mandátnu zmluvu - ako konateľke - s mesačnou odmenou. Z tejto odmeny podľa mandátnej zmluvy mám odvádzať odvody do zdravotného poistenia? Je táto odmena aj daňovým nákladom, kde ju zaúčtovať ?
Jozef Mihál
28.11.04,11:29
Podľa "starého" zákona o zdravotnom poistení sa konateľ považuje za zamestnanca (§ 10 ods.3 písm.f) zákona č.273/1994 Z.z.) a z odmeny konateľa sa platí zdravotné poistenie. Platí do konca roku 2004.
Podľa "nového" zákona o zdravotnom poistení č.580/2004 Z.z. (po jeho predpokladanej novele - § 11 ods.4 písm.e) sa bude konateľ s.r.o. považovať za SZČO a tak aj platiť zdravotné poistenie. Ak potrebujete k tomuto viac informácií - viete kde ma v nasledujúcich týždňoch nájdete.
J. Mushroom
28.11.04,12:25
Neviem, pretože som na tejto "porade" takmer úplne nová.
Jozef Mihál
28.11.04,12:59
J. Mushroom
28.11.04,13:03
Ďakujem za promptné odpovede. Takže ten konateľ by si v budúcnosti
mal poistenie platiť sám - mimo spoločnosti ? Alebo len mechanizmus výpočtu
odvodu bude ako SZČO ?
Jozef Mihál
28.11.04,13:08
Pokiaľ ide o moju ďalšiu účasť v tejto diskusií - platí posledná veta v príspevku č.6 tejto témy.
MOTTO
23.02.07,10:02
Ahojte, potrebovala by som pracovnú zmluvu konateľa, ktorý je aj zamestnancom, je vedúcou kancelárie spoločnosti, stačí riadna pracovná zmluva, alebo potrebuje niečo extra?
Ďakujem
mysimis
23.02.07,10:11
Ako konateľ potrebuje zmluvu o výkone funkcie /ak poberá za to odmenu/ a ak je v riadnom zamestnaneckom pomere tak pracovnú zmluvu, v ktorej nesmie byť napísané, že je konateľom. Nič extra nie je potrebné.
MOTTO
24.02.07,18:23
Ďakujem za odpoveď, pomohlo mi to!