adriana126
27.03.08,18:32
FO vystavila faktúru s DPH, odberateľ bude splácať túto faktúru v splátkach ešte 12 mesiacov, DPH bola riadne odvedená. Pri splátkach máme najprv úhradu evidovať ako úhradu DPH a až potom základ dane, ktorý ide do príjmov FO alebo máme splátky rozdeľovať základ dane a DPH?
Zoltán Kovács
27.03.08,18:34
Je to len na tebe. Žiadny zákon neustanovuje spôsob evidovania čiastkovej úhrady. Ale v rámci daňovej optimalizácie by som zaevidoval v peňažnom denníku úhradu DPH až potom základu.
adriana126
27.03.08,19:02
ďakujem za odpoveď