VieraK.
27.03.08,18:36
Prosím o radu pri vypĺňaní výkazu ziskov a strát. Vo výkaze sú zrušené účty 552 a 662, keďže rezervy sa účtujú už inak. No v roku 2006 sa na týchto účtoch ešte účtovalo. Ako to teraz vyplniť vo výkaze, keďže bezprostredne predchádzajúce obdobie je rok 2006 a firma mala na týchto účtoch zaúčtovaných 10 tis.? Ďakujem za radu.
Rozalka
27.03.08,17:39
Prikladám prevodový mostík. Bod udeľ Mudrošovi (autorovi tabuľky)