Eva11
29.03.05,09:19
Prosím o radu. Firma v ktorej podnikáme nám odpredá počítače,

nábytok/stoly, skrine,/Možem uvedené veci po jednom ks.keď nemá hodnotu
30000,- SK odpísať . Alebo mám nábytok skrine spočítať a a odpisovať postupne.
Ja by som to dala hneď do spotreby.
rasťa
29.03.05,09:34
Môžeš to dať hneď do spotreby, ale každú tú vec by si mala mať jednotlivo fakturovanú, respektíve jedna faktúra na 30 000,-.