martina333
29.03.08,01:18
V prípade, že stavebná firma eviduje v rámci nedokončenej výroby rozostavané elektrické rozvody v sume nákladov na ich vybudovanie napr. 5 mil. a rozhodne sa predať tieto rozvody v sume 4 mil. je tento rozdiel daňovo uznateľný? Ako by ste tento prípad účtovali. Ja by som účtovala 611/121 vyradenie z NV a faktúru 311/602. Je to OK? Ďakujem.