kubikula
29.03.05,10:57
Mám príjem z príležitostného prenájmu hnuteľnej veci (novinový stánok/ § 8 zákona). Mala som za to príjem 100 000,- sk.

Otázka: môžem si uplatniť náklady 25 % a daň
potom platiť len zo 75 000, Sk ?Pretože § 8 odst. 9 zákona ma trochu
mýli...

Vopred ď.
Naile
29.03.05,11:21
Ak je Váš novinový stánok definovaný ako hnuteľná vec, tak mate smolu.
K príjmu podľa § 8 odsek 1 písm. a) príležitostný prenajom hnuteľnej veci je možné uplatniť len skutočné výdavky podľa § 8 odsek 2.
§ 8 odsek 9 presné defunuje tie druhy príležitostných príjmov, pri ktorých sa dá uplatniť paušálné výdavky. Váš príjem medzi tieto nepatrí.