Ajulka
29.03.05,11:07
:confused: Ako mám zaúčtovať kurzové rozdiely v JÚ účtované v programe Money? :)
Adula
29.03.05,09:33
kurzové rozdiely zaúčtuješ interným dokladom. Stav v pokladni ani v banke sa neznižuje ani nezvyšuje. Kurzové rozdiely ti zvýšia-zisk alebo znížia - strata základ dane.
Ajulka
29.03.05,10:55
Ale ako postupovať v systéme Money? Automaticky sa mi to prevedie do základu dane?
Adula
30.03.05,10:47
V tom systéme Ti to neviem povedať.Adula
Ajulka
05.04.05,09:21
Už som na to prišla, ak to niekomu pomôže, tak nech postupuje takto:
cez uzávierkové operácie a interný doklad nahodiť kurzové rozdiely a program Money S3 je tak prepracovaný, že to automaticky doplní do peňažného denníka na konci roka. Mala som rozmýšľať :p :o
anka
05.04.05,10:42
Uctuje sa v JU pri uhrade pohladavok a zavazkov o kurzovych rozdieloch? Niekde som citala že nie.
Zita5
05.04.05,10:46
Pri úhradách do peňažného denníka sa v priebehu roka neúčtujú KR, len 31.12 pri ročnej uzávierke .
anka
05.04.05,10:53
Z neuhradených pohladavok a zavazkov k 31.12.? Alebo ako?
Ľuba
05.04.05,10:59
Mne sa to celé nezdá, JÚ a kurzové rozdiely ?
Danielam
14.04.05,17:57
Novela zákona o dani z príjmu č.659/2004, §17 odst.17 - ako sa to dotýka kurzových rozdielov v JU?? Som z toho mimo.
Adula
15.04.05,08:12
V JÚ sa učtuje o kurzových rozdieloch len na konci roka v rámci úzavierkových operácii, neuhradené pohľadávky a záväzky v cudzej mene sa prepočítajú kurzom k 31.12., tiež na konci roka.Adula