Viera25
29.03.05,11:36
Prosím Vás poraďte,

TJ nám fakturuje za prenájom reklamnej plochy na miestnom futbal.ihrisku
50.000,- Môžeme to dať do výdavkov ovplyv.daň?
anto
29.03.05,11:51
Zo zákona o dani z príjmu.:

-výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky obchodného označenia výrobkov a iných úprav a záväzkov, súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka sú nákladom, ktorý ovplyvňuje základ dane.

Z toho vyplýva, že tento náklad môže byť nákladom, ktorý ovplyvni základ dane. Ja by som pre každý prípad ešte zdokumetoval, čo na tejto reklame je, aby v budúcnosti nevznikla pochybnosť či bola naplnená litera zákona.
Viera25
29.03.05,12:15
Ďakujem, našla som to v zákone par.19 odst.2/k.
Mala som skôr obavy či ten výdavok nie je limitovaný, ale nič také som sa nedočítala.