selika
30.03.08,11:49
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu.
Od 01.12.2007 som nastupila do pracovného pomeru bez skúšobnej doby. Zamestnávateľ mi chce dať výpoveď podľa paragrafu 63 - ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa pre nadbytočnosť k 31.03.2008. Podľa zákonníka práce mám nárok na dvojmesačné odstupné. Mám nárok aj na výpovednú dobu???
Odstupné by mi malo byt vyplatené priemerná mesačná mzda x 2 mesiace.(4 Q)
V decembri bol môj hruby príjem 18.000,-Sk. Takže mám nárok na odstupné 18.000,-x2mesiace = 36.000,-Sk????????
Ďakujem za skorú odpoveď.
Nutricia
30.03.08,12:05
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu.
Od 01.12.2007 som nastupila do pracovného pomeru bez skúšobnej doby. Zamestnávateľ mi chce dať výpoveď podľa paragrafu 63 - ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa pre nadbytočnosť k 31.03.2008. Podľa zákonníka práce mám nárok na dvojmesačné odstupné. Mám nárok aj na výpovednú dobu???
Odstupné by mi malo byt vyplatené priemerná mesačná mzda x 2 mesiace.(4 Q)
V decembri bol môj hruby príjem 18.000,-Sk. Takže mám nárok na odstupné 18.000,-x2mesiace = 36.000,-Sk????????
Ďakujem za skorú odpoveď.
V prvom rade by ti mal zamestnávatel dat do výpovede,že nemá pre teba inú prácu zodpovedajúcu tvojej profesii a preto ti dáva výpoved pre nadbytočnost pretože je to pre neho ekonomicky výhodnejšie.Máš nárok na výpovednú dobu dva mesiace a aj na odstupné.Pokial by si nedodržala výpovednú dobu tak zamestnávatel má nárok na jednomesačnú mzdu kvázi ako nejaké odškodné pre zamestnávatela ale musí mat túto dohodu podpísanú v tvojej pracovnej zmluve.
selika
30.03.08,12:13
Vo výpovedi mám uvedené, že pre mňa nemá inú prácu. Takže výpoveď nemusím akceptovať, ak mi výpoveď dal k 31.03.2008 bez výpovednej doby??? A ten výpočet odstupného je správny? Vďaka.
Nutricia
30.03.08,12:30
Vo výpovedi mám uvedené, že pre mňa nemá inú prácu. Takže výpoveď nemusím akceptovať, ak mi výpoveď dal k 31.03.2008 bez výpovednej doby??? A ten výpočet odstupného je správny? Vďaka.
Musíš tam mat výpovednú dobu nakolko podla §62 odst.1 cit. Ak je daná výpoved pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby.Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávatela aj pre zamestnanca a je najmenej dva mesiace.Predpokladám že máš výpoved podla§63 odst 1 písm.b.
Bez výpovednej doby by to bolo pri okamžitom skončení prac.pomeru ale aj bez odstupného.Ak ti bola daná výpoved 31.3. tak ti pracovný pomer končí 31.5.2008 a máš nárok aj na odstupné.Odstupné sa vyráta ako priemerný mesačný zárobok:priemerný hodinový zárobok sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podla týždenného pracovného času.priemerný počet kalendárnych týždnov na jeden mesiac predstavuje 4,35 týždna,pri 40 hod.prac.týždni na jeden mesiac pripadá 174 hodín.Tkže si vezmeš tvoj priem.hod.zárobok x 174 a dostaneš tvoj primerný mesačný zárobok.
selika
30.03.08,13:27
Ešte jedna otázočka. To odstupné mi bude vyplatené v marcovej výplate?
Nutricia
30.03.08,13:35
Ešte jedna otázočka. To odstupné mi bude vyplatené v marcovej výplate?
Odstupné by ti malo byt vyplatene v najbližšom výplatnom termíne po skončení PP,ale na tej výpovednej dobe trvaj inak prídeš o dva mesačné platy.Myslím že to stojí za to.Ukáž im ten § 62 ZP,máš na nu nárok.
selika
30.03.08,13:57
Obávam sa toho, že z mesiaci apríl, máj mi bude zamestnávateľ uvádzať v dochádzke prekážku na strane zamestnávateľa alebo to bude riešiť absenciu. Je to postup zamestnávateľa, aj keď na to nemá právo. Ale nárok na odstupné mi bude vyplatené v plnej hodnote, aj keď dochádzku bude riešiť týmto spôsobom?
Nutricia
30.03.08,14:03
Ak sa rozhodne riešit tvoju dochádzku prekážkou na strane zamestnávatela podla § 142 ZP tak je to jeho vec a mal by ti podla tohto § vyplatit náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku.Je to povinnost zamestnávatela poskytnút ti túto náhradu mzdy.Vyzerá to tak,že už nechce aby si vobec chodila na pracovisko.
selika
30.03.08,14:35
Ďakujem pekne za odpovede. Určite to bude riešiť prekážkou na strane zamestnávateľa, tak to nechám už tak. Len dúfam, že nárok na to odstupné mi ostane v plnej výške.
Prajem pekný zbytok nedele.