dara
30.03.08,20:32
Ako účtujete poplatok za omeškané podanie DP, sančkný úrok, upomienku?

Ako výdavok neovplyvňujúci základ dane?
Alena_ke
31.03.08,01:36
Áno, len pri upomienkach ktoré sú zmluvné (napr. oneskorená úhrada fa za telefón a pod.) to dávam do VOZD.
dara
31.03.08,02:53
Ďakujem, už som si ani nebola istá.
Polly404
04.10.08,16:54
Ak má podnikateľ na zmluve, že za omeškanie platí sankčný úrok podľa cenníka, ale nemá tam pripojený ani cenník ani konkrétne percento, tak to môžem dať do VOZD?
andrej_rv
04.10.08,18:28
Ak má podnikateľ na zmluve, že za omeškanie platí sankčný úrok podľa cenníka, ale nemá tam pripojený ani cenník ani konkrétne percento, tak to môžem dať do VOZD?
Niektoré organizácie, najmä väčšie (napr. banky, Slovak Telecom, mobilní operátori...) majú svoje tzv. Všeobecné zmluvné podmienky vrátane príslušných cenníkov a sadzieb verejne dostupné (na pobočkách, internetových portáloch a pod.)
Pokiaľ je postih za neplnenie dohodnutých podmienok (zmluvná pokuta) alebo nedodržanie splatnosti (sankčný úrok, úrok z omeškania) uvedený buď v uzavretej zmluve alebo všeobecných zmluvných podmienkach dodávateľa, považuje sa po zaplatení za daňový výdavok v zmysle § 17 ods. 21 ZoDP a § 21 ods. 2 písm. a) ZoDP.