Andy
22.06.04,08:31
Dobrý deň,

prosila by som Vás o radu pri aplikácií Kolektívnej dohody vo verejnej službe a taktiež Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnych zametnancov, v súvislosti so skrátením fondu pracovnej doby na 37 1/2 hod.týždenne a predĺženie výmery dovolenky v prípade, že u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia. Je možné skrátenie fondu pracovného času a prédĺženie výmery dovolenky dohodnúť v pracovnom poriadku alebo v služobnom predpise ? Ak je táta možnosť, tak pokiaľ by sa horeuvedené dohody začali uplatňovať napr. od 01.07.2004 majú zamestnanci na plnú výmeru dovolenky t.j. 5 dní alebo len na alikvotnú čiastku.

Ďakujem za odpoveď

Andy
Ivča
26.06.04,18:32
Ja pracujem na škole, a touto otázkou sme sa zaoberali na začiatku roka, boli sme aj na školení a bolo nám povedané, že tieto dva body kolektívnej dohody - skrátený pracovný čas a predĺžená výmera dovolenky, sa týkajú len tých zamestnávateľov, kde pôsobí odborová organizácia. My sme si ju z toho dôvodu založili.
Jaro_L
09.11.08,11:55
Prajem pekný deň.
Tiež by som rád vedel, kde môžem získať info. o tom, že výhody z vyššej kolektívnej zmluvy neplatia v organizáciach, kde nepôsobí odborová organizácia.
S pozdravom Jaro_L