nokia901
29.03.05,18:47
Dobrý deň,
už na porade bola takáto téma rozoberaná - išlo viacmenej o riešenie problému - Akú zmluvu uzavrieť. Nikde som sa však nedočítala ako sa zdaní príjem z provízie,ktorý vznikol na základe mandátnej zmluvy ako provízia za uzatvorenie
poistnej zmluvy.
Konkrétny príklad - Provízia 36 000,- Osoba, ktorá získala túto províziu pracuje na základe pracovného pomeru a popritom má uzatvorenú mandátnu zmluvu.
Nákladom môže byť nákup PHM na cesty ku klientovi.
Ďakujem za skoré odpovede.
ondrejvla
29.03.05,19:41
Dobrý deň,
už na porade bola takáto téma rozoberaná - išlo viacmenej o riešenie problému - Akú zmluvu uzavrieť. Nikde som sa však nedočítala ako sa zdaní príjem z provízie,ktorý vznikol na základe mandátnej zmluvy ako provízia za uzatvorenie
poistnej zmluvy.
Konkrétny príklad - Provízia 36 000,- Osoba, ktorá získala túto províziu pracuje na základe pracovného pomeru a popritom má uzatvorenú mandátnu zmluvu.
Nákladom môže byť nákup PHM na cesty ku klientovi.
Ďakujem za skoré odpovede.
Ak ste mali mandátnu zmluvu uzatvorenú so svojim zamestnancom, tak ste mu to mali zdaniť pri mzde, ak to bol cudzí zamestnanec, tak je on povinný si to zdaniť! To je môj názor, a čo myslíš nákladom?
Alebo, ak to on má ako inú činnosť, tak si to musí zdaniť sám!