ANNE
29.03.05,21:11
Som živnostníčka a z niekoľkých zdrojov mám 2 rozdielne odpovede na takúto otázku:

Odvody do poisťovní za podnikateľa sa do peňažného denníka v JÚ zapisujú do kolonky fondy, alebo Prevádzková réžia?

A kde sa to správne vkladá vo výkazoch o majetku a záväzkoch? Vo fondoch?

Ďakujem.
rene
29.03.05,21:13
Nazrite do témy účtovanie miezd v JÚ tu na porade.
Ja osobne to dávam do réžie.
lenkak
29.03.05,21:15
andrej_rv
29.03.05,21:21
Nazrite do témy účtovanie miezd v JÚ tu na porade.
Ja osobne to dávam do réžie.Ja to zas dávam do fondov, v Postupoch účtovania § ods. 2 písm. e položka 4 je uvedené "platby do poistných fondov a garančného fondu", ale nikde nie je napísané, že to platí len na odvody zamestnancov. A v PÚ to pri individuálnom podnikateľovi tiež dávam na 526 - odvody indiv.podnikateľa.
ondrejvla
29.03.05,21:23
Naháňame sa tu k jednej téme v dvoch zadaniach. Ale vidím, že väčšina má názor, že fondy patria na fondy a nie na prevádzkovú réžiu.
Zuzka
29.03.05,21:28
Ja ako lenka, odvody za zamestnancov do miezd a odvody za podnikateľa do fondov.
evina
29.03.05,21:34
Ja tak isto ako Zuzka-ani podľa mňa nemôžu byť v PR, veď aj vo výkaze je na to zvláštna kolonka.
Katarina
30.03.05,11:54
Ja to dávam tiež do fondov.Chcela by som ešte upozorniť, že tvorba socialneho fondu taktiež sa uvádza vo výkaze o PaV v kolonke fondy a nie v prevádzkovej réžii. Vo výkaze o MaZ sa zostatok soc.fondu uvádza do záväzkov.
ANNE
30.03.05,21:30
Ako je to vo výkaze o príjmoch a výdavkoch, keď vo vysvetlivkách v bode dva v riadku 08 čo sú Platby do fondov sa vykazuje tvorba sociálneho fondu. Kde sa potom vo výkaze objavia platby do poisťovní. Asi naozaj len v prevádzkovej réžii? Neviem. Poraďte mi prosí. Daňové som síce už podala, ale stále mám ešte necelý deň na opravu. Ďakujem.
lenkak
30.03.05,21:38
Mzdy
čistá mzda + odvody čo má zamestnanec na výplatnej páske (ZP-4%,SP:1,4% NP,4% DP,3% IP,1% PvN)= hrubá mzda + d.bonus

Odvody:
odvody čo platí zamestnávateľ za zamestnanca (ZP-10%, SP: 1,4% NP, 14% DP, 3% IP, 0,8% UP, 1% PvN, 0,25% GP, 4,75% RF),
odvody za podnikateľa
sociálny fond (tvorba)
ANNE
30.03.05,21:42
Ja ale zamestnancov nemám. Vyučujem len ja sama a zarábam si sama na seba.
lenkak
30.03.05,21:46
Takže potom tvoje odvody - platby do fondov, tým pádom neúčtuješ ani tvorbu SF, takže v kolonke platby do fondov budeš mať len odvody za seba.
ANNE
30.03.05,21:53
Lenkak, mám problém s výkazom o príjmoch a výdavkoch. Neviem či som to urobila dobre. Na riadku 08 sú Platby do fondov - ale vo vysvetlivkách vyslovene píšu, že sa tam zapisuje len tvorba socialného fondu. Kde sa zobrazia moje odvody? Ďakujem. Anka.
lenkak
30.03.05,21:59
ANNE:
Do riadku 8 okrem platieb do fondov (čiže aj tvoje odvody) sa zapisuje aj tvorba SF. OKREM PLATIEB, čiže odvody za podnikateľa + tvorba SF. Nedaj sa pomýliť že je tam odvolávka len na SF. Ináš by tam potom nebol názov platby do fondu ale len názov sociálny fond. Odvolávka je tam na to, že názov je len platby do fondov.
lenkak
30.03.05,22:02
Našla som Ti to aj v Poradcovi podnikateľa:
08 – Platby do fondov

PD – VOZD – Platby do fondov(zahŕňa odvody povinného poistného za fyzickú osobu podnikateľa, odvody za zamestnancov a*tvorbu sociálneho fondu),
ANNE
30.03.05,22:14
Dnes som sa nechala pomýliť. Kôli tomu som prerobila niekoľko výkazov a nakoniec som to podala zle, ale čo už. Lenka ďakujem ti za ochotu a prajem ti Dobrú noc. Anka.