Lina
30.03.05,07:56
Dobrý deň.
Prosím Vás o rýchlu radu. FO pracujúca v zahraničí zdaňuje svoj príjem v zahraničí má príjem z prenájmu svojho bytu tu na Slovensku.
Môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 25% a odpočítať si odpočítateľnú položku 80 8032,- Sk

Ďakujem
Lina
30.03.05,08:35
Prosím nikto nič??
Naile
30.03.05,08:50
FO pracujúca v zahraničí môže pri zdanení príjmu z prenajmu uplatniť celu nezdaniteľnú sumu vo výške 80 832 Sk , taktiež uplatniť 25 %-ný paušálny výdavok z príjmu.
Ak by náhodou príjem z prenajmu nepresiahol 5*4210 Sk, tak v tomto prípade by bol oslobodený od dane.
Avšák je potrebné posúdiť jeho príjmy zo zahraničia podľa zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, možno potrebujete ich započítať do DP.