Viera25
30.03.05,09:00
Môže TJ faktúrovať SZČO za prenájom reklamnej plochy na ihrisku ?