JSJP
30.03.05,12:29
Ahojte,

prosím o radu. FO má prijmy zo zav.činnosti a súčastne aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti - bytu /príjmy z prenájmu nemá ako SZČO/. V roku 2004 vykázal stratu z príjmu z prenájmu z dôvodu opravy prenajímaneho bytu. Príjmy zo závislej činnosti má nad 37 tis. Sk. Zamestnávateľ mu vyplácal daňový bonus. Prosím o radu, keď vykázal z prenájmu stratu, nemá povinnosť vrátiť daňový bonus na dve deti ? Prímy z prenájmu nehnuteľnosti má vo výške 72 tis. Sk.
Ďakujem
Sefcikova
30.03.05,14:57
Ak má príjmy z prenájmu vo výške 72 tis. Sk, výdavky , pokiaľ preukazuje si môže uplatniť len do výšky týchto príjmov

takže má nulu a nie stratu, s daňovým bonusom to nemá nič
Naile
30.03.05,15:16
Ak mal daňovník príjmy zo závislej činnosti vo výške najmenej 37 110 Sk v roku 2004, tak má nárok na daňový bonus v plnej výške.
Z príjmov z prenajmu podľa § 6 odsek 3 sa dá uplatniť 25 %-ný paušálné výdavky podľa § 6 odsek 10 alebo preukazateľne vynaložené (skutočné) výdavky podľa ods.11

Z ostatných príjmov podľa § 8 sa dajú uplatniť výdavky do výšky príjmov, nie je to prípad príjmov z prenajmu.
Sefcikova
30.03.05,15:38
Z ostatných príjmov podľa § 8 sa dajú uplatniť výdavky do výšky príjmov, nie je to prípad príjmov z prenajmu.

on má príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, dobre som povedala
Naile
30.03.05,15:41
Príjem z prenajmu nehnuteľnosi nie je ostatný príjem.
Sefcikova
30.03.05,15:46
Príjem z prenajmu nehnuteľnosi nie je ostatný príjem.
to viem, že to vyplní do DP FO B, §6 - príjem z prenájmu nehnuteľností - ale prečo mu tam uvádzaš §8 - ostatné príjmy, iba ho tým zmetieš
Naile
30.03.05,16:07
Milá Šefcikova, § 8 bol uvedený pre teba, pretože ty si uvadzala nespravnú informáciu, že môže uplatniť výdavky len do výšky príjmov z prenajmu.
Ešte raz,
z príjmov z prenajmu nenuteľností môže daňovník uplatniť buď skutočné výdavky, alebo 25 %-né.
Len pri vačšine ostatných príjmov sa môžu uplatniť výdavky do výšky príjmov, čo nie je jeho prípad.
Sefcikova
30.03.05,16:17
Milá Šefcikova, § 8 bol uvedený pre teba, pretože ty si uvadzala nespravnú informáciu, že môže uplatniť výdavky len do výšky príjmov z prenajmu.
Ešte raz,
z príjmov z prenajmu nenuteľností môže daňovník uplatniť buď skutočné výdavky, alebo 25 %-né.
Len pri vačšine ostatných príjmov sa môžu uplatniť výdavky do výšky príjmov, čo nie je jeho prípad.
Milý/á NAILE - ide o to, že pokiaľ jemu výdavky za prenájom presahujú príjmy z prenájmu " je to FO - nepodnikateľ" - tak si tieto výdavky môže uplatniť len do výšky príjmov, tak že nemá ísť do mínusu

o čom rozprávaš, §8 si spomenul ty v prvom tvojom príspevku a tým tu metieš všetkých ostatných - veď dotaz bol jasný a moja odpoveď tiež

sia
JSJP
30.03.05,18:57
Ďakujem za odpoveďe, takže ak som to správne pochopila pri kombinácii príjmov, stačí ak aspoň príjem zo záv.činnosti je nad 37 tis. Sk a z par. 6 nemusí byť vykázaný základ dane a nárok na daňový bonus vzniká.
abel
11.03.06,09:30
Ak má majiteľka nehnuteľnosti príjem z prenájmu za rok 60000.- Sk, uplatní si 22900.- oslobodených od dane, do DP napíše príjem už len 37100.- Sk a tým pádom nemá nárok na bonus? Iný príjem nemá, je to inv. dôchodkyňa s dieťaťom.
racing
17.03.06,12:46
Dobrý deň, máme ten istý problém, odpovie nám niekto, prosím!
Katarína STR
17.03.06,16:44
§ 33
Daňový bonus

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus.....


Keď sa na to pozerám, tak mi z toho vychádza, že nárok na daňový bonus má daňovník len vtedy, keď jeho ZDANITEĽNÝ príjem je aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

A vo vašom prípade je zdaniteľný príjem len 37.100,- SK.
Takže podľa môjho názoru v tomto prípade neni nárok na daňový bonus.

Ale je to len môj názor.
racing
19.03.06,20:11
Teda, keď nemá iný príjem prečo podáva DP, veď nespĺňa limit na podanie DP.
GABAZ
19.03.06,20:52
Pripojím sa k tejto téme s otázkou. Nie som si istá, či moja známa má nárok na daňový bonus. Mala nasledovné druhy príjmov :
1/ závislá činnosť 1-3/2005 - úhrn príjmov zo ZČ - 22.253 Sk, poistné 2768, čiastkový základ dane 19485 Sk , zrazená daň 1165 Sk, zamestnávateľ jej vyplatil daňový bonus 1600 Sk na dve deti
2/ úrad práce 3-8/2005 - podpora v nezamestnanosti
3/ od 1.9.2005 podniká -
Príjmy
príjmy zo živnosti .............................12.690 Sk
účelová dotácia z Ministerstva ...........50.000 Sk
________________________________________
SPOLU príjmy 62.690 Sk
Výdavky
účelové použitie dotácie ...................50.000 Sk
poistné ........................................... 3.640 Sk
__________________________________________
SPOLU výdavky 53.640 Sk
Základ dane z podnikania ................... 9.050 Sk
Podľa toho čo som našla v zákonoch mi vychádza, že má nárok na daňový bonus, nakoľko dosiahla príjem z podnikania viac ako 6-násobok min.mzdy a dosiahla daňový základ. Nie som si však celkom istá, či sa na tieto účely berie do úvahy aj dotácia. Dúfam, že moja dlhá otázka nikoho neodradí.
Gaba
KEJKA
19.03.06,20:56
a z toho podnikania má aký príjem?
Ak jej dohromady vyjde príjem nad 34 tis Sk, tak určite má nárok na bonus.
INGRID KRIŽANOVSKÁ
19.03.06,20:57
Ak od 1.9.2005 podniká, tak mala určite tiež príjmy. Pri príjme zo samostatnej zárobkovej činnosti ak nevykáže stratu má tiež nárok na daňový bonus