Richard
06.04.08,00:16
Aktualita zo stránky daňového riaditeľstva sa Vám zobrazí po kliknutí na odkaz:
Oznámenie k zdaňovaniu príjmov zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/ostatne/data/zahrprij.pdf)