veronix
30.03.05,14:01
Chcem sa spýtať čo mám spraviť ked zamestnanec ma požiadal o poukázaní 2% z dane . Robila som ročné zúčtovanie a tam mi vyšlo, že má preplatok 1052,-Sk. Kde to mám poukázať alebo čo s tým spraviť?

A ešte sa chcem spýtať,že keĎ mi vychádzajú preplatky pri zamestnancoch, po správnosti by som ich mala zúčtovať v Ďalšom mesiaci, však? A keď pracovali len do konca decembra 2004 a potom prestúpili do inej firmy, čo s tými preplatkami? Dať im ich na ruku????
anka1
30.03.05,14:43
Chcem sa spýtať čo mám spraviť ked zamestnanec ma požiadal o poukázaní 2% z dane . Robila som ročné zúčtovanie a tam mi vyšlo, že má preplatok 1052,-Sk. Kde to mám poukázať alebo čo s tým spraviť?

A ešte sa chcem spýtať,že keĎ mi vychádzajú preplatky pri zamestnancoch, po správnosti by som ich mala zúčtovať v Ďalšom mesiaci, však? A keď pracovali len do konca decembra 2004 a potom prestúpili do inej firmy, čo s tými preplatkami? Dať im ich na ruku????
Pri poukázaní 2% zo zaplatenej dane vytlačíš zamestnancovi potvrdenie, on si to musí vybaviť na daňovom úrade sám alebo organizácia ktorej tie 2 % poukazuje.

Čo sa týka preplatkov na dani zúčtuješ to v danom mesiaci kedy budeš preplatky a nedoplatky vysporiadavať, napr.: za marec 2005. To si inkasuješ od Daňového úradu, takž o tie preplatky im odvedieš nižšiu daň. Napr.:
Daň celkom za všetkých zamestnancov za marec 2005 je: 50.000,- Sk
Preplatky na dani za rok 2004 spolu: 30.000,- Sk
Nedoplatky na dani za rok 2004 spolu: 10000,- Sk
Daňovému úradu odvedieš: 50000 - 30000 + 10000 = 30000,- Sk

Zamestnancom ktorý pracovali do konca r. 2004 a vykonala si im ročné zúčtovanie a majú preplatky pošli im ich na účet alebo aj v hotovosti.
Naile
30.03.05,15:01
K 2 %:
Vypočítate tie 2 % (možno poukazať aj menej) z dane, ktorú má v skutočnosti zaplatiť za celý rok minus jeho nárok na daňový bonus za celý rok, teda z dane po znížení o DB.
Zamestnanec vyplní VYHLÁSENIE o poukazaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Mzdová učtovníčka vystaví mu POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov na účely vyhlásenia sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Tieto tlačíva zamestnanec doručí na DÚ podľa mesta trvalého bydliska.
Čo sa týka preplatkov:
Je to upravené v § 40 ZDP. Tomu zamestnancovi, ktorý u Vas robí, musíte preplatok vratiť v nasl. kalendárnom mesiaci, tomu, ktorý robil do konca roka,taktiež musíte vratiť preplatok,termín do troch rokov, osobné alebo poštou, alebo cez BÚ.