Olice
08.04.08,07:45
Nadobudli sme sanitné motorové vozidlo na finančný leasing.
Cena predmetu leasingu bez DPH zaúčtovaná na účte 042 je napríklad 3 000 000 Sk.
Doba trvania leasingu 48 mesiacov, 1 odpisová skupina.
Následne je uzatvorená kúpna zmluva: predávajúci - kupujúci - konečný uživateľ. V tejto zmluve je presne vyšpecifikovaná cena za vozidlo, cena prenosného prístrojového vybavenia (defibrilátor, odsávačka a pod.), vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrenie.
Chcem sa len spýtať, či toto sanitné vozidlo zaevidujem do majetku pod jedným inventárnym číslom a prenosné prístrojové vybavenie bude ako súčasť vozidla a účtovné odpisy nastaviť z tej jednej sumy 3 000 000 Sk na 48 mesiacov?
danielv
10.04.08,08:54
To samozrejme záleží od toho, ako máš interne predpísané použitie tých prenosných prístrojov, ale mám také tušenie, že tieto prístroje sú niečo ako povinná výbava vozidla prvej pomoci, aj keď sú prenosné. Predpokladám, že taký defi je prenosný preto, aby posádka mohla oživovať pacienta na mieste, skôr ako ho naložia do sanitky, a nie preto, aby sa bežne používal mimo nej.

Teda prístroj vždy cestuje spolu so sanitkou a von sa dostane len na krátku dobu na mieste výjazdu a iné použitie je vylúčené. V tomto prípade by som to bral ako súčasť vozidla, akokoľvek je možné ten prístroj z neho vyniesť.