adam
30.03.05,19:38
Manželia, obidvaja podnikajú. Manželka má auto v majetku firmy, daň
z motorových vozidiel zaplatenú. Do nákladov si dáva PHL, opravy, údržbu....
Moja otázka (v čom nemám jasno) : Môže aj manžel toto auto využívať pri podnikaní a uplatňovať si 6,20 náhradu od kilometra? Ak áno, mal by aj on zaplatiť daň z mot. vozidiel? :confused:
anto
30.03.05,19:47
Nie je jasné z otázky, či podnikajú spoločne, alebo samostatne :-(((
adam
30.03.05,19:51
Obidvaja majú samostatnú firmu, podnikajú obidvaja somostatne v rámci voľných živností, vedú zvlášť účtovníctvo. Manželka je platca DPH, manžel nie je. :-)
adam
31.03.05,11:54
Nevie mi nikto poradiť ? :confused:
babenko1
01.04.05,22:37
Daň z motorových vozidiel zaplatí iba jeden z nich. Výdavky spojené s používaním si podelia tak, ako im naozaj vzniknú...