Jana411
31.03.05,06:36
Ahojte,

združenie eviduje ku koncu roka pohľadávky aj záväzky. Vo výkazoch k DP sa tieto pohľadávky a záväzky vypisujú? Ak áno delia sa podľa %, ktoré majú dané FO v združení?
Zita5
31.03.05,06:46
Ahojte,

združenie eviduje ku koncu roka pohľadávky aj záväzky. Vo výkazoch k DP sa tieto pohľadávky a záväzky vypisujú? Ak áno delia sa podľa %, ktoré majú dané FO v združení?

V združení FO rozdelíš príjmy a výdavky ma určité percento, aké majú stanovené v zmluve . Taktiež aj pohľadávky a záväzky . Do výkazov sa premietnu jednotlivým členom len v ich príslušnom poddiele .
iva
31.03.05,07:49
Ja to robím tak, že každému daňovníkovi združenia dám ako prílohu k DP obidva výkazy v celej výške a delím príjmy a výdavky až priamo v daňovom priznaní.
Robím to tak už viac rokov.
Jana411
31.03.05,08:16
Ja som už výkazy vypísala tak, že som záväzky a pohľadávky uviedla v príslušnom pomere. Je to veľká chyba?
Zita5
31.03.05,08:21
Ja som už výkazy vypísala tak, že som záväzky a pohľadávky uviedla v príslušnom pomere. Je to veľká chyba?

Dobre si spravila , pretože účtovníctvo a výkazy majú podávať verný obraz a každý člen združenia má v majetku svoj spoluvlastnícky podiel . Každý člen podáva za seba výkazy zvlášť / včetne jeho podielu zo združenia ./