Katka J.
31.03.05,08:24
Vie mi niekto súrne pomôcť?

Objednali sme si tovar vo firme, ktorá je identifik. pre daň v ČR. Tovar bude fakturovaný našej firme, ktorá je identifik. pre daň v SR. Tento tovar bude dodaný do Českej republ. priamo na miesto, kde montujeme výrobné zariadenie pre firmu, ktorá je identifik. v ČR.
Prosím Vás o radu:
- ako nám bude český dodávateľ fakturovať tovar /myslím si, že s českou DPH, pretože tovar neopusti krajinu/
- aké povinnosti nám z uvedeného obchodu vyplývajú
..... každá rada,typ poteší. ĎAKUJEM.
Gabika
05.04.05,09:40
Áno, fa Vám bude vystavená s českou DPH, ak si chcete uplatniť dph na výstupe mali by ste sa registrovať za platcu dph v ČR a tam podavať danové priznanie podľa českého zákona. Je potrebné zvážiť, či sa Vám to oplati.
KEJKA
05.04.05,11:50
ak si podpíšete vzájomne dodacie listy a prevzatie tovaru do majetku firmy v SR, tak ČR vám bude fakturovať bez DPH a vy budete fakturovať bez DPH do ČR, lebo dodanie s montážou sa zdaňuje v ČR.
Už som sa s tým stretla.