franto
31.03.05,16:21
Používam súkromné auto na firemné účely. Cestnú daň som zaplatil 29.3. spätne od 1.1. platil som 3700.-Sk. Daňová úradnička mi podla vzorca vyrátala, že penále platiť nebudem. Nezdá sa mi to. Ako si to môžem vyrátať. Blok na PHM stačí jeden mesačne na vyratanie priemernej ročnej ceny, ako to bolo za rok 2003 ?
Evanka
31.03.05,16:36
Používam súkromné auto na firemné účely. Cestnú daň som zaplatil 29.3. spätne od 1.1. platil som 3700.-Sk. Daňová úradnička mi podla vzorca vyrátala, že penále platiť nebudem. Nezdá sa mi to. Ako si to môžem vyrátať. Blok na PHM stačí jeden mesačne na vyratanie priemernej ročnej ceny, ako to bolo za rok 2003 ?"Ak nebola daň alebo splátka dane zaplatená najneskôr v deň jej splatnosti v správnej výške, daňový dlžník je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane alebo splátky dane až do dňa platby vrátane najviac však do výšky 100 % ročnej sadzby dane, a úrok vo výške určenej osobitným predpisom (§ 22). Penále a úrok sa počítajú za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane, a to od pôvodného dňa splatnosti. Penále a úrok zo splátok dane sa počítajú najdlhšie do konca zdaňovacieho obdobia." Tak podľa toho by tam mali byť penále. Asi mala problém s výpočtom :D. Daj si požiadavku, nech ti predpíše sumu k zaplateniu.
ondrejvla
31.03.05,16:46
Aj ja som toho názoru, aby sa ti o rok-dva nepretočili panenky, keď ti prídu penále! Možno to skutočne nevedela vypočítať, ale príde druhá a máš zbytočný problém!
Milanmsk
31.03.05,16:59
Ale bola by to chyba DÚ? Tak tie penále by som potom požadoval od nich.
babenko1
31.03.05,18:11
Používam súkromné auto na firemné účely. Cestnú daň som zaplatil 29.3. spätne od 1.1. platil som 3700.-Sk. Daňová úradnička mi podla vzorca vyrátala, že penále platiť nebudem. Nezdá sa mi to. Ako si to môžem vyrátať. Blok na PHM stačí jeden mesačne na vyratanie priemernej ročnej ceny, ako to bolo za rok 2003 ?cestnú daň na rok 2004 či 2005? ak by to bolo na 2005, tak tam vychádzajú penále 210,-. Hmmm....
franto
01.04.05,19:00
Spätne som doplacal za 88 dní, takže čo 210.- ?
franto
01.04.05,19:03
´Bude mi stačiť odkladať si jeden bločik na benzin mesačne, alebo sa to zmenilo.
alušik
01.04.05,19:18
Franto - naco odkladat blocky? Ved vzdy zaciatkom roka vychdza napr. aj v casopise Dane a uctovnictvo, alebo aj v Poradcovi tabulka, kde je presny prehlad o cenach phm, ktore zverejnoval Slovnaft. Ja si jednoducho ofotim tu tabulku a neodkladam ziadne blocky. Zatial s tym nebol problem...
babenko1
01.04.05,22:03
Spätne som doplacal za 88 dní, takže čo 210.- ?prečo 88 dní??? ved na rok 2005 bola povinnosť platiť aj podať priznanie do 31.1.2005... a oneskorenie sa počíta od 1.2. do 29.3. = 57 dní x 3700,- Sk x 0,1% omeškania... a výjde suma penálov 210,90 Sk
franto
02.04.05,16:11
Ak je tak, nebolo by to až také strašné. Ešte raz hodím reč s tetou na daňovom úrade a budem múdrejší. VĎAKA.
Daska
02.04.05,17:37
V zakone o sprave dani a poplatkov (511/1992 Zb. v zneni nesk. predpisov) sa pise, ze citujem:Sankcny urok sa nevyrubi, ak nepresiahne v jednotlivom pripade 500,- Sk (par. 35 b ods. 8)
franto
05.04.05,19:49
Ano, spomínam si ,že teta na úrade niečo takéto vravela, takže nakoniec mala pravdu a ja tým pádom vlastne žiadne penále platit nebudem.