bea
01.04.05,08:04
Od 1.4.2005 platí novela zákona o cest. náhradách 81/2005 Z.z. . Pripájam upútavku z Dashöfera a novelu.
Sú tam celkom zaujímavé zmeny.