bill
01.04.05,11:16
Pekne pozdravujem, prosím o informáciu ako funguje "trojstranný obchod", avšak
firma A (dodávateľ) je zo Slovenska - platiteľ DPH, firma B - nečlen EU, firma C(odberateľ) je z EU, platiteľ DPH. Ako budú prebiehať vzajomné fakturácie z pohľadu DPH ? Môže sa všetko fakturovať bez DPH ?
Ďakujem všetkým, ktorí vedia poradiť.
jamajka
01.04.05,11:22
Ahoj. Toto nie je trojstranný obchod, podľa zákona musia byť všetky tri zúčastnéné strany členom EÚ. Firma A faktúruje firme B (nečlenovi EU, tzv. tretej krajine) bez DPH - ako vývoz. Firma B faktúruje firme C tiež bez DPH a firma C si uplatní DPH pri dovoze (colníci jej vystavia dovozové JCD).
bill
01.04.05,11:26
Ďakujem ze informáciu. Tovar ale fyzicky ide zo Slovenska k odberateľovi C - t.j. neopustí hranice EU. Môže teda Dodávateľ (firma A) fakturovať bez DPH, ako vývoz ?
jamajka
01.04.05,11:44
Môžeš, aj ja som už mala taký prípad, dokonca ten druhý odberateľ (firma B, bola členom EU - Cyprus, len nebol platiteľom DPH), ale musíš si zohnať buď od neho, alebo od firmy C fotokópiu JCD. Ja mám našťastie colného deklaranta, ktorý mi všetko toto zdokladuje.
bill
01.04.05,12:00
JCD vystaví firma A (dodávateľ) ? A kto ho potvrdí, keď tovar ide do susedného štátu ?
jamajka
01.04.05,12:14
No chvíľu mi to trvalo, volala som na colnicu, ty ako vývozca musíš behnúť na colnicu v tvojom meste, kde zdeklaruješ seba ako vývozcu, firmu C (člena EU) ako príjemcu, ale firmu B (nečlena EU) ako kupujúceho tovar. S týmto JCD-čkom ti šofér spolu s tovarom prebehne cez hranice, dá si to potvrdiť a musí ti jednu kópiu vrátiť (najlepšie je zohnať spoľahlivého šoféra, tí naši to akosi neposielajú).
bill
01.04.05,13:25
Veľmi pekne ďakujem za odpovede a ochotu. Prajem nádherný jarný víkend.