Alena Šimová
20.04.08,10:01
Neviem si poradiť. Klient kúpil majetok - celý areál, ale len budovy a pozemky. Neprevzal zamestnancov, pohľadávky, záväzky. Nie je mi jasné, či môže ísť o kúpu časti podniku. Poradí mi niekto?
JankaO
20.04.08,10:19
Neviem si poradiť. Klient kúpil majetok - celý areál, ale len budovy a pozemky. Neprevzal zamestnancov, pohľadávky, záväzky. Nie je mi jasné, či môže ísť o kúpu časti podniku. Poradí mi niekto?

Podľa môjho názoru o predaj podniku ani časti sa nejedná. Časťou podniku sa rozumie organizačná zložka alebo iný celok. Charakteristika predaja podniku je riešená v § 476-488 Obch.Z. Predajom podniku sa rozumie predaj so všetkými vlastníckymi právami k veciam, iným právam a majetkovým hodnotám. (T. j. zamestnanci, pohľadávky a záväzky.... )
Z toho mi vychádza, že vo vašom prípade ide o kúpu nehnuteľností.
Alena Šimová
20.04.08,10:33
Vďaka za odpoveď. Išlo mi o ocenenie majetku, keďže bola cena stanovená ako celok. Ak ide o kúpu nehnuteľností, stačí mi rozdeliť cenu na cenu pozemku a budovy? Nemusím sa riadiť podľa zostatkovej ceny predávajúceho ako je to pri kúpe podniku alebo jeho časti?