heles
20.04.08,21:09
Fyzická osoba SZČO vykonáva prácu servisného technika - konkrétne opravuje váhy a taktiež vykonáva servis registračných pokladní. Zákazníkovi vyhotoví doklad - zákazkový list. Doteraz nebol platcom DPH, a k týmto zákazkovým listom už nevystavoval žiadne doklady. Od 1.3.2008 sa stal platcom DPH - musí vystavovať k týmto zákazkovým listom aj faktúru alebo doklad z ERP (ERP zatiaľ nemá)? Alebo sa ERP na túto činnosť nevzťahuje?
heles
21.04.08,08:08
posúvam - prosím, nevie nik poradiť?