victoria
02.04.05,07:12
Dobrý deň,
mám jednu otázku týkajúcu sa vystavenia dobropisu v JU.
Môže živnostník účtujúci v sústave JU neplátca DPH k faktúre vystavenej v decembri 2004 a zatiaľ neuhradenej vystaviť na základe reklamácie odberateľa dobropis v marci 2005 ?
babenko1
02.04.05,09:15
Áno môže...Len sa chcem opýtať, ked to reklamoval, je predsa na to nejaká reklamačná doba. Alebo odberateľ už nechce ten tovar, ktorý nakúpil v tom decembri?
ondrejvla
02.04.05,16:22
Áno môže...Len sa chcem opýtať, ked to reklamoval, je predsa na to nejaká reklamačná doba. Alebo odberateľ už nechce ten tovar, ktorý nakúpil v tom decembri?
Babenko súhlasím s tebou, môže, ale môžno že sa jednalo o službu, a to už ťažšie vysvetlí kontrole, prečo vystavil dobropis až v marci, či práce boli nekvalitne vykonané a podobne. Ja by som k tomu priložila aj korešpondenciu, z akého dôvodu je dobropis. Alebo, je to možno 2-ročná záručná doba na tovar, predaný obchodu?!
victoria
02.04.05,19:32
Faktúra vystavená v decembri bola na diáre s reklamnou potlačou . Odberateľ tvrdí že potlač bola urobená nekvalitne a že sa otiera a preto požaduje zľavu vo forme dobropisu na nekvalitnú potlač.
ondrejvla
02.04.05,20:12
Faktúra vystavená v decembri bola na diáre s reklamnou potlačou . Odberateľ tvrdí že potlač bola urobená nekvalitne a že sa otiera a preto požaduje zľavu vo forme dobropisu na nekvalitnú potlač.
Takže sa jedná o reklamáciu služieb, samozrejme, že môže byť dobropis aj v marci.
babenko1
02.04.05,21:44
súhlasím s Vlastičkou...