desperado
04.04.05,23:24
Dobrý deň prajem,

prosím Vás vážený portál PORADA.SK, chcel by som sa spýtať, ako je to s daňou z príjmu v Českej republike. Ide o to, že už v Prahe pracujem 2 a pol roka ako sanitár v nemocnici a každý rok vyplňujem daňové priznanie na person. odd. svojho zamestnávateľa v ČR.
A tento rok som sa dopočul, že daňové priznanie musím podať aj na Slovensku. Je to prosím Vás pravda?

Ďakujem.
marta
04.04.05,23:29
Dobrý deň prajem,

prosím Vás vážený portál PORADA.SK, chcel by som sa spýtať, ako je to s daňou z príjmu v Českej republike. Ide o to, že už v Prahe pracujem 2 a pol roka ako sanitár v nemocnici a každý rok vyplňujem daňové priznanie na person. odd. svojho zamestnávateľa v ČR.
A tento rok som sa dopočul, že daňové priznanie musím podať aj na Slovensku. Je to prosím Vás pravda?

Ďakujem.

Podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2004, ak dosahoval zdaniteľné príjmy len podľa § 5, presahujúce 50% nezdaniteľnej časti základu dane, ak tieto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí. Z uvedeného vyplýva, že ak mal daňovník len príjmy zo závislej činnosti v Českej republike a daňový domicil má na Slovensku, zdaňuje celosvetové príjmy na Slovensku, teda podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A na Slovensku v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31.3.2005 na miestne príslušnom daňovom úrade ( podľa miesta trvalého bydliska).
http://www.porada.sk/images/statusicon/user_online.gif
Paula
05.04.05,08:10
marta, daňový domicil je pravdepodobne trvalý pobyt. A ak má v ČR dlhodobý prechodný pobyt povolený cudzineckou políciou na základe TPP?
marta
05.04.05,09:24
marta, daňový domicil je pravdepodobne trvalý pobyt. A ak má v ČR dlhodobý prechodný pobyt povolený cudzineckou políciou na základe TPP?
Daňový domicil je určený trvalým pobytom. V prípade, že daňovník má viac trvalých pobytov, čo je možné po vstupe do EÚ, daňový domicil sa určuje na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podľa toho, kde má stredisko životných záujmov. Prechodný pobyt nie je určujúcim kritériom pre stanovenie daňového domicilu. Pokiaľ má len jeden trvalý pobyt, a ten je na území SR, má jednoznačne daňový domicil na Slovensku a vždy zdaňuje celosvetové príjmy v SR.

http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Paula
05.04.05,16:51
Díík marta :) .