Lajdáčik
25.04.08,12:52
Prosím súrne o odpoveď:
Spoločnosť vykonáva činnosť oslobodenú od DPH (sprostr.poistenia).
Robí školenia pre svojich sprostredkovateľov (sú to sprostredkovatelia
zapísaní v registri NBS). Za tieto školenia inkasuje od jedneho 300Sk,
čo zahrňa obed a prenájom sály. S tohoto poplatku musí odviesť DPH,
a môže si pritom na vstupe odpočítať DPH pri prenájme sály a nákupe
podanej stravy? Je to prosím správne?
Vladimír Ozimý
26.04.08,11:17
vecne priraďujeme t.j. ak zdaňujem na výstupe školenie, potom služby dodané na tieto školenia môžem plne odpísať na vstupe