4326
15.05.08,11:45
Ahojte, viete mi poradiť pri výpočte účtovných rovnomerných odpisov pri technicky zhodnotenom majetku?
Podľa môjho názoru ak mám zaradený majetok v roku 2007 a v roku 2008 bolo vykonané technické zhodnotenie v jednotlivých mesiacoch - teda v januári, v apríli, v máji - pričom jednotlivé sumy boli vyššie ako 30 000 SKK - potom navýšim vstupnú cenu v mesiaci, v ktorom bolo technické zhodnotenie vykonané a teda mám v každom mesiaci inú výšku odpisu.

Ale soft vypočítava výšku účtovných odpisov ročne a tým pádom vznikajú rozdiely medzi mojím výpočtom a výpočtom softu.
Ktorý výpočet je správny?
Ďakujem
Zoltán Kovács
15.05.08,11:51
Ahojte, viete mi poradiť pri výpočte účtovných rovnomerných odpisov pri technicky zhodnotenom majetku?
Podľa môjho názoru ak mám zaradený majetok v roku 2007 a v roku 2008 bolo vykonané technické zhodnotenie v jednotlivých mesiacoch - teda v januári, v apríli, v máji - pričom jednotlivé sumy boli vyššie ako 30 000 SKK - potom navýšim vstupnú cenu v mesiaci, v ktorom bolo technické zhodnotenie vykonané a teda mám v každom mesiaci inú výšku odpisu.

Ale soft vypočítava výšku účtovných odpisov ročne a tým pádom vznikajú rozdiely medzi mojím výpočtom a výpočtom softu.
Ktorý výpočet je správny?
Ďakujem

Účtovné odpisy sú mesačné a nie ročné.

Technické zhodnotenia by som zaradil až pri poslednom vykonanom techn.zhodnotení, a začal počítať účtovné (mesačné) odpisy od dátumu zaradenia.
4326
15.05.08,12:04
Teda za všetky mesiace zaradiť TZ až v máji a od mája odpisovať z navýšenej vstupnej ceny.
Nevadí, že každé jedno technické zhodnotenie bolo samo o sebe vyššie ako 30 000,00 SKK a že to januárové TZ už bola využívané a teda zaradené v januári?
Zoltán Kovács
15.05.08,12:07
Teda za všetky mesiace zaradiť TZ až v máji a od mája odpisovať z navýšenej vstupnej ceny.
Nevadí, že každé jedno technické zhodnotenie bolo samo o sebe vyššie ako 30 000,00 SKK a že to januárové TZ už bola využívané a teda zaradené v januári?

Tie techn.zhodnotenia spolu súvisia?
4326
15.05.08,12:30
Nie nesúvisia - ide konkrétne o budovu - teda január kolaudačné rozhodnutie - prístavba a tie ďalšie sú napríklad doplnenie podlahy, vybúranie a osadenie okien, tam kde neboli a podobne.
KEJKA
15.05.08,12:39
Nie nesúvisia - ide konkrétne o budovu - teda január kolaudačné rozhodnutie - prístavba a tie ďalšie sú napríklad doplnenie podlahy, vybúranie a osadenie okien, tam kde neboli a podobne.
samostatné a dokonťené TZ nad 30000 Sk zaradiť podľa dátumu uvedenia do užívania.
Áno, v takom prípade budeš mať niekoľko mesiacov po sebe rôzny mesačný odpis. Je to účtovný odpis a je to v poriadku.
SW vypočíta ročný odpis pre daňové účely a ten bude mať inú výšku, a aj to je v poriadku. Daňový odpis neúčtuješ.
Rozdiel medzi zaúčtovanými odpismi a daňovými uvedieš v DPPO.
betka
15.05.08,12:43
Nie nesúvisia - ide konkrétne o budovu - teda január kolaudačné rozhodnutie - prístavba a tie ďalšie sú napríklad doplnenie podlahy, vybúranie a osadenie okien, tam kde neboli a podobne.

Toto je TZ nehnuteľnosti. Bolo potrebné stavebné povolenie a následne po vykonaní TZ bude kolaudačné rozhodnutie. Toto vykonané TZ zaradím do používania až nadobud. právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. O celú sumu potom zvýšim VC majetku.

Doplním ešte.

Zaradili ste budovu do používania. Následne ste sa rozhodli vykonať TZ. Na tieto TZ musíte mať stavebné povolenie, pretože sa mení vonkajší vzhľad nehnuteľnosti (pozrieť stavbný zákon ) , teda vybúram a následne osadím nové okná. Ak nemáte stavebné povolenie k týmto činnostiam, vybavte si to čo najskôr. Po vykonaní TZ budete žiadať o kolaudáciu, až potom zaradíte, keď budete mať právoplatné kolau. rozhodnutie na vykonanie týchto TZ.

Zaradením do používania, budú mesačné účtovné odpisy rovnaké (VC/predpokladaná doba používania nehnuteľnosti v mes.)- teda jan, febr, mar, apríl.
Potom na základe právoplatnosti KR zvýšite VC nehnuteľnosti (napr. ten máj) a výška mes- účtovného odpisu sa Vám zmení: ZC účtovná +TZ/počet mesiacov
4326
15.05.08,12:58
Stavebné povolenie bolo na prístavbu. Prístavba bola skolaudovaná a bolo vydané kolaudačné rozhodnutie.
Potom bolo vykonané technické zhodnotenie na pôvodnej budove - napríklad osadenie plávajúcej podlahy tam, kde dovtedy nebola.
Soft vypočítava účtovné odpisy ročne a v účtovných odpisoch sa rozchádzam so softom. Jednoducho odpis technického zhodnotenia zaradeného v apríli odpíše tak, že v apríli doráta odpis aj za predošlé mesiace. Teda v podstate soft vyráta odpis technického zhodnotenia nie od dátumu zaradenia ale od začiatku roka - čo je podľa mňa nesprávne, keďže odpisovať by som mala začať až dátumom zaradenia technického zhodnotenia.
KEJKA
15.05.08,13:01
Soft vypočítava účtovné odpisy ročne a v účtovných odpisoch sa rozchádzam so softom. Jednoducho odpis technického zhodnotenia zaradeného v apríli odpíše tak, že v apríli doráta odpis aj za predošlé mesiace. Teda v podstate soft vyráta odpis technického zhodnotenia nie od dátumu zaradenia ale od začiatku roka - čo je podľa mňa nesprávne, keďže odpisovať by som mala začať až dátumom zaradenia technického zhodnotenia.
soft je zle nastavený...podľa všetkého na počítanie odpisov v súlade s ZDP, a nie podľa účtovných postupov.
4326
15.05.08,13:02
ďakujem za potvrdenie môjho názoru. Vďaka
4326
15.05.08,13:18
Prečítala som si doplnenie odpovede. Ale môj názor je, že pokiaľ dávam plávajúcu podlahu na dlážku na ktorej predtým nebolo nič, tak na to nepotrebujem stavebné povolenie.
Osadenie okien - tu sa nejedná o veľkú úpravu - je to napríklad len jedno okno osadené tam, kde nebolo. Takých malých vecí je urobených neúrekom - ako napríklad vyvedenie vodovodnej prípojky von z budovy - teda na budove je na vonkajšej fasáde vyvedený vodovodný kohútil na napojenie hadice s vodou. Podľa môjho názoru - nie je potrebné stavebné povolenie.
4326
15.05.08,13:31
Prečítala som si stavebný zákon - stačí ohlásenie. To by sa týkalo toho okna, na všetky ostatné úpravy nie je potrebné ani ohlásenie.


§ 55

(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti

Toto je ale už odbočenie od pôvodnej otázky, nakoľko mi išlo hlavne o správny výpočet účtovných odpisov.
svetlanamaria
28.05.08,15:18
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu pri odpisovaní technicky zhodnoteného majetku.
tu je konkrétny príklad:
Rok 2006 obstaranie 100.000,- Sk , doba odpisovania 4 roky, rovnomerný odpis.
Ako budú vyzerať daňové odpisy, ak v roku 2008 majetok technicky zhodnotím o 30.000,- Sk

Ďakujem
azla
28.05.08,15:49
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu pri odpisovaní technicky zhodnoteného majetku.
tu je konkrétny príklad:
Rok 2006 obstaranie 100.000,- Sk , doba odpisovania 4 roky, rovnomerný odpis.
Ako budú vyzerať daňové odpisy, ak v roku 2008 majetok technicky zhodnotím o 30.000,- Sk

Ďakujem

ROK Vstupná cena ročná sadzba daňový odpis zostatková cena
2006---- 100 000 ----1 / 4 ----------------25 000 -------------------75 000
2007 ----100 000---- 1 / 4---------------- 25 000------------------- 50 000
2008 ----130 000 ----1 / 4 ----------------32 500 -------------------47 500
2009 ----130 000 ----1 / 4---------------- 32 500 -------------------15 000
2010 ----130 000 ----1 / 4 ----------------15 000 -------------------- 0

Vzhľadom na vykonané tech.zhodnotenie sa doba odpisovania predlží na 5 rokov. V poslednom roku sa majetok odpíše vo výške zostatkovej ceny.
svetlanamaria
29.05.08,10:00
Ďakujem
Valuška
14.07.08,15:28
Poprosím o radu, robím to prvý raz.
Pred firmou sme urobili zámkovú dlažbu celkove vo výške 55771,- bez DPH.
Nakoľko v účtovníctve už sú odpisované vonkajšie úpravy, dúfam, že tú zámkovú dlažbu môžem k tomu priradiť ako TZ. Ide mi o to, že neviem, ako má byť účtovný odpis za 06/08 - vtedy sa to zaradilo do úžívania. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
Teraz ten výpočet: zostat. cena účt. k 31.05. je 38323,90
účt. odpis za 31.05. 416,-
technic. zhod. 06/08 55 771,- Sk

neviem vypočitať účtov. odpis za 06/08