breckova
16.05.08,14:48
Zamestnávateľ platí kurzy zamestnancom, napr. kuričský, zváračský a pod.
Stáva sa, že krátko na to dávajú niektorí výpovede a preukaz o absolvovaní vyžívajú v ďalšiej firme. Je možné so zamestnancom uzavrieť dohodu o vrátení poplatku ešte pred kurzom s podmienkou,že nedá výpoveď v priebehu 12 mesiacov?

Vopred ďakujem za odpovede.
Antea
16.05.08,14:58
Zamestnávateľ platí kurzy zamestnancom, napr. kuričský, zváračský a pod.
Stáva sa, že krátko na to dávajú niektorí výpovede. Je možné so zamestnancom uzavrieť dohodu o vrátení poplatku v prípade, že odíde v priebehu pár mesiacov ešte pred absolvovaním kurzu?
Vopred ďakujem za odpovede.
Ťažko posúdiť, zamestnanci si vlastne na vaše náklady nezvýšili ani nerozšírili kvalifikáciu. To by ste potom mohli dať k náhrade kurz aj takému čo neurobil záverečné skúšky, a pritom u vás stále pracuje.
breckova
16.05.08,22:35
Na náklady firmy si zvyšujú kvalifikáciu, pretože napr. vo svojej profesii neuplatní to, že má preukaz na riadenie vysokozdvižného vozíka/ alebo kuričský preukaz/ ale využije ho vtedy, ak skladník / kurič/ je dlhodobe PN alebo na dovolenke. A sú firmy, ktoré zamestnajú s podmienkou že práve tento preukaz uchádzač o prácu vlastní.
Chobot
16.05.08,23:17
Na náklady firmy si zvyšujú kvalifikáciu, pretože napr. vo svojej profesii neuplatní to, že má preukaz na riadenie vysokozdvižného vozíka/ alebo kuričský preukaz/ ale využije ho vtedy, ak skladník / kurič/ je dlhodobe PN alebo na dovolenke. A sú firmy, ktoré zamestnajú s podmienkou že práve tento preukaz uchádzač o prácu vlastní.

Je to trochu obšírnejší problém, skúsim ho len stručne načrtnúť.

V zmysle ZP môžete zamestnanca zaviazať zotrvať v PP len v prípade zvyšovania kvalifikácie, čím takýto kurz nie je. Alebo aj v prípade prehľbenia kvalifikácie, čo by už tento kurz mohol byť, ale je tam podmienka, že hodnota školenia musí byť viac ako 100.000 SKK, čo teda zase nemôžete.

Pokiaľ je nevyhnutne potrebný ten preukaz na vykonávanie pozície, tak buď musíte hľadať a prijať ľudí, ktorí ten preukaz majú, alebo to teda na náklady firmy im to umožniť urobiť (keďže bez toho nemôžu vykonávať prácu).

Preto nevidím právne priechodné požadovať to od nich vrátiť späť, alebo ich viazať zotrvať v PP. Tiež nemôžete od nich žiadať, aby vám tenpreukaz vrátili, lebo je to ich majetok, podobne ako vodičský preukaz.

Možným riešením by som videl, pri nástupe spísať dohodu, že ich prijmete na danú pozíciu za podmienky, že oni si ten kurz urobia na vlastné náklady a pokiaľ zotrvajú 12 mesiacov, tak tie náklady im budú preplatené. toto sa mi javí ako najčistejšie riešenie. Ak majú o to miesto záujem, tak si to školenie urobia. AK zase vy potrebujete súrne človeka a ten preukaz nemá, tak bohužiaľ musíte znášať to riziko a náklady vy, ak nebude ochotný urobiť si to na vlastné náklady (alebo ho neprijmete).
levskar
05.05.09,20:25
zdravím !
Ja tiež vlastním (?) preukaz na obsluhu VZV a stal sa mi taký istý prípad.
Pred absolvovaním preškolenia som odovzdal preukaz na VZV skúšobnému inštruktorovi, ktorý mi na ňom vyznačil dátum skúšky a odovzdal ho bezpečnostnému technikovi spoločnosti. Ten ho ďalej odovzdal na personálne oddelenie s tvrdením, že to takto funguje v každej firme.: "Keď mi firma preskúšanie zaplatila, tak jej patrí preukaz a vydá mi ho,len keď jej zaplatím náklady, ktoré za mňa uhradila."
Na základe čoho môžem vymáhať od personálneho oddelenia "môj" preukaz?
Pojednáva sa o tomto, alebo podobnom prípade v nejakom predpise, vzhláške,zákone...?
Chobot
05.05.09,21:07
zdravím !
Ja tiež vlastním (?) preukaz na obsluhu VZV a stal sa mi taký istý prípad.
Pred absolvovaním preškolenia som odovzdal preukaz na VZV skúšobnému inštruktorovi, ktorý mi na ňom vyznačil dátum skúšky a odovzdal ho bezpečnostnému technikovi spoločnosti. Ten ho ďalej odovzdal na personálne oddelenie s tvrdením, že to takto funguje v každej firme.: "Keď mi firma preskúšanie zaplatila, tak jej patrí preukaz a vydá mi ho,len keď jej zaplatím náklady, ktoré za mňa uhradila."
Na základe čoho môžem vymáhať od personálneho oddelenia "môj" preukaz?
Pojednáva sa o tomto, alebo podobnom prípade v nejakom predpise, vzhláške,zákone...?

Pokiaľ nebola dohoda medzi tebou a zamestnávateľom, kde by bolo vyslovene uvedené, že zamestnávateľ za teba uhradí poplatok, ktorý v prípade skončenia PP musíš vrátiť, tak nemajú právo to od teba požadovať. Ty jednoznačne žiadaj vydať ten preukaz, im je nanič, nikde inde ho nemôžu použiť. V krajnom prípade kontaktuj firmu, kde si absolvoval preškolenie, či by ti nemohli vydať duplikát preukazu. Potom si môže firma ten tvoj pôvodný trebárs aj zarámovať.
3_mino_33
10.08.12,22:51
Dobrý deň! Veľmi by som potreboval poradiť..Som vlastníkom vodičského preukazu na vysokozdvižný vozík, ktorý mi dala spraviť firma, v ktorej som bol zamestnaný, ale už v nej nepracujem viac ako mesiac. Tesne pred podaním výpovede som absolvoval preškolenie a inštruktor mi preukaz označil. Lenže pred pár dňami sa mi stala taká vec, že mi boli ukradnuté doklady, spolu aj s týmto vodičským oprávnením..chcel som sa spýtať, či sa dá vybaviť duplikát??A aký je postup..treba napísať žiadosť cez firmu, v ktorej som pracoval, alebo priamo na to školiace centrum?? Lenže je tu asi aj iný problém..je možné, že to školiace centrum, ktoré mi vydalo oprávnenie na VZV asi zaniklo..musím si ten preukaz robiť znovu, alebo sa k duplikátu dá dostať aj inak??..Ďakujem za radu!!!!
Chobot
11.08.12,01:24
Dobrý deň! Veľmi by som potreboval poradiť..Som vlastníkom vodičského preukazu na vysokozdvižný vozík, ktorý mi dala spraviť firma, v ktorej som bol zamestnaný, ale už v nej nepracujem viac ako mesiac. Tesne pred podaním výpovede som absolvoval preškolenie a inštruktor mi preukaz označil. Lenže pred pár dňami sa mi stala taká vec, že mi boli ukradnuté doklady, spolu aj s týmto vodičským oprávnením..chcel som sa spýtať, či sa dá vybaviť duplikát??A aký je postup..treba napísať žiadosť cez firmu, v ktorej som pracoval, alebo priamo na to školiace centrum?? Lenže je tu asi aj iný problém..je možné, že to školiace centrum, ktoré mi vydalo oprávnenie na VZV asi zaniklo..musím si ten preukaz robiť znovu, alebo sa k duplikátu dá dostať aj inak??..Ďakujem za radu!!!!

Tvoja bývalá firma s tým nemá nič spoločné. Ak školiace centrum zanikol a nemá žiadneho právneho nástupcu, tak to bude asi problém - budeš si ho asi musieť urobiť u inej akreditovanej školiacej firmy. Ale najskôr skús preveriť na príslušnom inšpektoráte práce, ktoré v zmysle zákona č. 124/2006 vydáva povolenia na vzdelávaciu činnosť jednotlivým školiacim firmám, či náhodou neeviduje zoznam absolventov, ktorých daná firma vyškolila. Ale obávam sa, že to bolo čisto len v agende zaniknutej školiacej firmy, lebo v § 16 uvedeného zákona nie je písané nič o tom, že by akreditované školiace firmy mali oznamovať vydané osvedčenia či preukazy inšpektorátu práce.