JUCUS
18.05.08,15:38
Materská spoločnosť v FR refakturuje náklady na PHM a diaľničné poplatky dcérskej spoločnosti v SR. Rozpisy týchto nákladov od DKV sú v EUR, rozdelené podľa krajín, kde sa tieto nákupy uskutočnili. Niektoré sú bez DPH, a niektoré s vyčíslením miestnej DPH (rôzne %), vrátane slovenskej (pri tankovaniach v SR). Materská spoločnosť vystaví faktúru na základe týchto rozpisov, bez DPH dcérskej spoločnosti. Je takýto postup správny? Ako má postupovať dcérska účtovná jednotka pri účtovaní takejto faktúry?
Ďakujem.
Vladimír Ozimý
19.05.08,09:23
ak vám faktúrovali bez DPH (predpokladám že FR je Francúzsko) znamená to že predmet dane nebol vo francúzsku ale v iných krajinách EU. T.j. materská spoločnosť nemala povinnosť zaťažovať tieto služby francúzskou DPH. VY ako tuzemská spoločnosť zaúčtujete faktúru do nákladov pričom do DPH vám to nevstupuje...