sportik
18.05.08,20:28
Bol som zamestnany 15 rokov na TPP, teraz som dal vypoved a budem pracovat na dohodu v inej spolocnosti.Ak by som siel na urad prace mam narok na podporu v nezamestnanosti pocas 6 mesiacov. Chcem sa opytat, ak zrusim pomer na dohodu o vykonani prace, mozem sa ist nahlasit na urad prace a budem mat narok na podporu v nezamestnanosti?
Mam si teraz platit nejaky prispevok kazdy mesiac uradu prace, aby mi potom podpora bola uznana? Ak ano v akej vyske?
brčko
18.05.08,20:41
Ak bol tvoj PP na dobu neurčitú, tak na vznik nároku na podporu ti stačí byť v posledných 4-och rokoch aspon 3roky (rok = 365kal.dní) poistený v nezamestnanosti (čo si počas PP, nie počas dohody). Ak si bol súvisle 15rokov zamestnaný, tak sa teraz sám dobrovolne poistiť v nezamestnanosti nemusíš. Podmienku splníš.

Ak pracuješ na dohodu do 64hod. a 3200,-Sk mesačne, tak môžeš byť zároven zaevidovaný ako uchádzač o zamestnanie a myslím môžeš poberať aj podporu.

vid:
§ 6
Uchádzač o zamestnanie


(1) Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov podľa § 4, prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 a vykonávanie slobodného povolania podľa osobitných predpisov.

(2) Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len "evidencia uchádzačov o zamestnanie") a ktorý

a) nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

c) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

d) vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3 200 Sk mesačne, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu. - toto platilo do 30.4.08, teraz je novela č. 139/2008 - vid príspevok č.5
sportik
19.05.08,10:12
DAKUJEM.
victoria
19.05.08,11:01
Ja som bola informovana za na zaklade novely zakona o zamestnanosti sa tieto obmedzenia pre uchadzacov z uradu prace a ich zarobku na dohodu zmenili od 1.5.2008. Zrusilo sa hodinove obmedzenie a tiez hranica 3200 sk sa zmenila podla zivotneho minima. Co je na tom pravdy ???
brčko
19.05.08,11:16
victoria, máš pravdu. Pozerala som teraz novelu zákona o službách zamestnanosti v zbierke zákonov, má č. 139/2008. S účinnostou od 1.5.08 sa menil práve § 6 ods. d.
pozrite tu: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208128&FileName=zz2008-00139-0208128&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=160&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=zamestnanosti
(ja som kopírovala posledné znenie z porady)

Teraz sa už hovorí o pracovnoprávnom vzťahu a výške odmeny, ktorá nepresahuje 65% živ.minima pre dos.osobu .... zvýšenú o ...
mirpo
19.05.08,11:38
Stanovisko MPSVR SR

k výpočtu výšky mzdy alebo odmeny zárobkovej činnosti http://www.porada.sk/ />Maximálna výška mzdy alebo odmeny UoZ za vykonávanú zárobkovú činnosť nesmie presiahnuť 65% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov.


Výpočet:
Od 1. júla 2007 bola opatrením MPSVR SR určená suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu vo výške 5 130 Sk mesačne.
Z tejto sumy sa vypočítava 65 %, čo po zaokrúhlení predstavuje 3 335 Sk. Zo sumy 3 335 Sk sa vypočítavajú príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom (odvody zamestnanca do poistných fondov) v celkovej výške 13,4 %.

Jednotlivé sumy poistného na starobné poistenie, nemocenské, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor a spolu predstavujú 450 Sk. Vypočítané odvody zamestnanca do poistných fondov vo výške 450 Sk sa pripočítajú k sume 3 335 Sk , čo predstavuje 3 785 Sk. To je maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú môže UoZ dostávať za výkon svojej zárobkovej činnosti aby spĺňal podmienku podľa ust. § 6 ods. 2 písm. d) zákona.


Odvody zamestnanca do poistných fondov:


Životné minimum


5 130VýpočetSuma po zaokrúhlení


65 % ŽM


3 335


starobné poistenie


4133,4134


nemocenské poistenie


1,446,6947


poistenie v nezamestnanosti


133,3534


invalidné poistenie


3100,05101


úrazové poistenie


000


garančné poistenie


000


rezervný fond solidarity


000


zdravotné poistenie


4133,4134


Odvody spolu


13,4446,89450
Pozn.: Táto suma platí do zvýšenia sumy životného minima.

Snáď Vám to pomôže :---
mirpo
10.07.08,16:51
Len pre informáciu - výška životného minima sa zvýšila....

Sumy životného minima
Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

K 1. júlu 2008 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z.Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

5 390 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
3 760 Sk mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
2 460 Sk mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

úprava výšky životného minima pre plnoletú fyzickú osobu od 01.07.2008
- maximálnej výšky mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na 3 978 Sk.
Výpočet ust. 6 ods. 2 písm. d) zákona od 01.07.2008:
životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 5 390 Sk
65% zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 3 504 Sk
Odvody:
starobné poistenie (4%) 141 Sk
nemocenské poistenie (1,4%) 50 Sk
poistenie v nezamestnanosti (1%) 36 Sk
invalidné poistenie (3%) 106 Sk
zdravotné poistenie (4%) 141 Sk
474 Sk

65% zo životného minima + odvody = 3 504 + 474 = 3978 Sk
džino
08.10.08,15:44
Stanovisko MPSVR SR

k výpočtu výšky mzdy alebo odmeny zárobkovej činnosti


v]

Maximálna výška mzdy alebo odmeny UoZ za vykonávanú zárobkovú činnosť nesmie presiahnuť 65% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov.


Výpočet:
Od 1. júla 2007 bola opatrením MPSVR SR určená suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu vo výške 5 130 Sk mesačne.
Z tejto sumy sa vypočítava 65 %, čo po zaokrúhlení predstavuje 3 335 Sk. Zo sumy 3 335 Sk sa vypočítavajú príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom (odvody zamestnanca do poistných fondov) v celkovej výške 13,4 %.

Jednotlivé sumy poistného na starobné poistenie, nemocenské, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor a spolu predstavujú 450 Sk. Vypočítané odvody zamestnanca do poistných fondov vo výške 450 Sk sa pripočítajú k sume 3 335 Sk , čo predstavuje 3 785 Sk. To je maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú môže UoZ dostávať za výkon svojej zárobkovej činnosti aby spĺňal podmienku podľa ust. § 6 ods. 2 písm. d) zákona.


Odvody zamestnanca do poistných fondov:


Životné minimum


5 130VýpočetSuma po zaokrúhlení


65 % ŽM


3 335


starobné poistenie


4133,4134


nemocenské poistenie


1,446,6947


poistenie v nezamestnanosti


133,3534


invalidné poistenie


3100,05101


úrazové poistenie


000


garančné poistenie


000


rezervný fond solidarity


000


zdravotné poistenie


4133,4134


Odvody spolu


13,4446,89450
Pozn.: Táto suma platí do zvýšenia sumy životného minima.

Snáď Vám to pomôže :---


pekný deň
mám otázočku ?
podľa tohoto príspevku mám dojem , že pokial zamestnám UoZ poberajúceho príspevok na DoVP musím za neho odvádzať okrem gar.poistenia a dene aj odvody ako je to v tabuľke?
Anja111
08.10.08,15:54
pekný deň
mám otázočku ?
podľa tohoto príspevku mám dojem , že pokial zamestnám UoZ poberajúceho príspevok na DoVP musím za neho odvádzať okrem gar.poistenia a dene aj odvody ako je to v tabuľke?
Nie. Z DOVP odvádzaš len 0,8 % ÚP a 0,25 % GP. A samozrejme prípadnú daň...
džino
08.10.08,16:48
Nie. Z DOVP odvádzaš len 0,8 % ÚP a 0,25 % GP. A samozrejme prípadnú daň...


ďakujem veľmi krásne
džino
08.10.08,16:52
Nie. Z DOVP odvádzaš len 0,8 % ÚP a 0,25 % GP. A samozrejme prípadnú daň...


a ešte jedna otázočka
Je UoZ povinný takúto DoVP oznámiť na UPSVaR
veronikasad
08.10.08,16:53
a ešte jedna otázočka
Je UoZ povinný takúto DoVP oznámiť na UPSVaR
Ano a mesačne predkladať potvrdenie o príjme /niektoré ÚP chcú aj výplatnú pásku /.
džino
08.10.08,17:23
Ano a mesačne predkladať potvrdenie o príjme /niektoré ÚP chcú aj výplatnú pásku /.

ešte raz ďakujem krásne

a prajem príjemný zvyšok dňa
kitti
09.01.09,16:37
Ahoj Poradaci, viete mi pomoct s nasledovnym problemom, jedna znama ma problem v suvislosti s podporou v nezamestnanosti, ze pri 2 povolaniach naraz, pricom jedno bolo na Slovensku a druhe v Rakusku, z ktoreho jej bude vypocitana vyska podpory v nezamestnanosti. Je to trocha domotane, pripajam jej konkretny problem, s ktorym sa obratila na Socialku, ale zatial nic. Pri osobnej navsteve na UPSVaR tiez nepochodila.... alebo aspon ktoreho zakonu sa to tyka. Dakujem vsetkym a pekny den.

.......Dobrý deň,poprosila by som Vás o odpoveď na nárok na podporu v
nezamestnanosti. Môj manžel pracoval od 1. 7. 2005 až do 3.4. 2008 v
SR na pracovnú zmluvu (40 hodín týždenne); od 4. 4. 2008 do 31. 10.
2008 pracoval v Rakúsku na pracovnú zmluvu (40 hodín týždenne),
popri tom od 19. 4. 2006 do 31. 10. 2008 mal pracovný pomer na 5 hodín
týždenne aj na Slovensku (túto prácu vykonával po pracovnej dobe vo
firmách, kde pracoval 40 hodín týždenne). Z čoho mu bude
vypočítaný príspevok v nezamestnanosti? Poprosila by som o skorú
odpoveď, lebo je nezamestnaný od 1. 11. 2008 a doteraz nedostal
žiadny príspevok........
kitti
11.01.09,21:16
Ahoj Poradaci, prosim poradili by ste ako je s vypoctom podpory v nezamestnanosti pri 2 subeznych pracovnych pomeroch? Zrataju sa oba prijmy, ale len prijem z 1 PP. A co ak je 1.PP na Slovensku a 2PP v inej krajine EU - v nasom pripade v Rakusku? Je mozne, ze sa berie do uvahy len prijem v mieste trvaleho bydliska - v nasom pripade na Slovensku a prijem z Rakuska i ked je podstatne vyssi, je irelevantny? Dakujem vsetkym.
kitti
13.01.09,13:47
Ahoj Poradaci, prosim prosim, neviete mi nikto pomoct?
Jana Motyčková
13.01.09,17:03
Pri 2 súbežných pracovných pomeroch sa berie do úvahy úhrn príjmov z oboch. Pokiaľ ide o 2 štáty EÚ, pri začiatku 2.PP si bolo treba vybaviť formulár E101, na základe ktorého by sa poistné (aj príspevok v nezamestnanosti) z oboch PP platil do 1 štátu, v takom prípade by sa postupovalo podľa 1.vety. Ak toto vybavené nebolo, treba si zistiť na SP či sa to môže vybaviť spatne - ale vzniknú značné problémy zamestnávateľovi, prípadne pokuty, náhradu škody by potom teoreticky mohol zamestnávateľ aspoň čiastočne žiadať od zamestnanca.
V opačnom prípade nárok na príspevok vznikne len v jednom štáte, predpokladám podľa trvalého pobytu.
kitti
13.01.09,19:06
Dakujem pekne za odpoved. Janka a nestaci, ak bol na SP odovzdany iba formular E301? Pretoze ten je, ale bohuzial E101 nie. Dakujem vopred.
Jana Motyčková
14.01.09,09:03
Na E101 sa určuje príslušnosť k právnym predpisom - to určuje SP a na základe neho "cudzí" zamestnávateľ platí odvody na Slovensko - dôležité je to, aby ten rakúsky zamestnávateľ platil odvody na Slovensko podľa slovenských predpisov.