Cvengrošova
18.05.08,22:10
Prosím o radu:
Manželia počas manželstva predali nehnuteľnosť v BSM, ktorú kúpili za spoločné peniaze. Manželia sa v kúpnej zmluve písomne dohodli §4 ods. 8 zákona o dani z príjmu, že celý príjem zdaní manželka a uplatní si aj výdavky na dosiahnutie príjmov za obidvoch manželov. Kupujúci meškali s úhradou kúpnej ceny.
Následne došlo k rozvodu manželstva, ale skor ako došlo k vysporiadaniu BSM manžel odišiel do zahraničia a nekomunikuje s manželkou.
Manželke kupujúci vyplatili celú kúpnu cenu nehnuteľnosti na jej účet.
OTÁZKA:
Môže manželka postupovať podľa § 4 ods. 8 zákona o dani z príjmov, aj keď do momentu vyplatenia príjmu (priznávania a platenia dane) došlo k rozvodu a už nie je "manželkou"? Môže si uplatniť aj výdavky na dosiahnutie príjmov za obidvoch manželov?
dadka11
21.06.08,11:53
§ 4 odst.8 sa týka príjmov plynúcich manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva. V čase predaja nehnuteľnosti ste boli manželmi, teda aj nehnuteľnosť bola súčasťou BSM.
Odporúčam názor právnika, ale ja osobne si myslím, že môžete v plnej miere využiť inštitút paragrafu 4/8 ( za predpokladu, že máte písomnú dohodu )
betka
21.06.08,13:57
4/(8) Príjmy uvedené v § 6 ods. 3, § 7 a 8, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov.

Som toho istého názoru ako Dadka. LV na nehnuteľnosť bol na oboch manželov. Došlo k predaju. Existuje dohoda oboch manželov, kt. má písomnú formu.
Máte kúpno-predajnú zmluvu, kde manželia predávajú nehnuteľosť, ibaže ide o časový posun úhrady, kt. môže nastať i po niekoľkých mesiacoch.
tibor1000
23.01.10,13:29
Dobrý deň,
vedeli by ste mi niekto prosím poradiť,ako je to keď po rozvode rozvedená manželka (súčastne podnikateľka SZČO) dostane po vyrovnaní od manžela finančný príjem, je povinná zdaniť ho a uviesť v daňovom priznaní??
ďakujem moc
Lianka
23.01.10,16:27
Nie, majetkove vyrovnanie v BSM nepodlieha dani. Tento prijem s jej podnikanim nema nic spolocne.
tibor1000
23.01.10,17:04
Nie, majetkove vyrovnanie v BSM nepodlieha dani. Tento prijem s jej podnikanim nema nic spolocne.

ďakujem Ti pekne Lianka za pomoc