Marian5
19.05.08,08:43
Prosím o informáciu ohľadne predaja darovaného bytu. V prípade predaja darovaného bytu v ktorom máme trvalý pobyt menej ako dva roky je možne zdaniť / dan z príjmu / len rozdiel z predajnej ceny bytu a ceny bytu uvedenej v darovacej zmluve. Len pre upresnenie v prípade darovania bytu je predaj tohto bytu po dvoch rokoch trvalého pobytu oslobodený od dane z príjmu alebo podlieha tento predaj aj ďalším daniam ?
Vladimír Ozimý
19.05.08,11:23
nie iné dane nie sú. Predaj bytu sa týka len dane z príjmov pričom môže ísť o oslobodený príjem podľa § 9 ak spĺňate podmienky na oslobodenie alebo príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) - príjem z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Vo vašom prípade ide o zdaniteľný príjem a ste povinný podať daňové priznanie kde uvediete tento príjem. Ako výdavok si môžete uplatniť podľa § 8 ods. 5 buď:

a) obstarávaciu cenu ak v čase darovania by predaj takejto nehnuteľnosti pre darcu nebol oslobodený od dane podľa § 9 - t.j. potom daňový výdavok bude cena za ktorú darca obstaral nehnuteľnosť
b) repredukčnou cenou ak v čase darovania by predaj takejto nehnuteľnosti pre darcu bol oslobodený od dane podľa § 9 - t.j. daňovým výdavkom je cena určená znaleckým posudkom ku dňu darovania.

ďalšími daňovými výdavkami môžu byť výdavky preukázateľne vynaložené a súvisiace s predajom nehnuteľnosti alebo technické zhodnotenie a opravy súvisiace s predajom.
Marian5
19.05.08,15:15
Ďakujem za odpoveď.

Pokiaľ tomu dobre rozumiem tak ak bude uvedené v darovacej zmluve sudnoznaleckahodnota bytu 1 000 000 Sk , tak v pripade predaja za 1500 000, sa zadnuje len rozdiel 500 000 Sk. A este jedna otazka aka to ma byt cena pokial darca ziskal byt do osobneho vlastnictva odkupenim druzstevneho podielu za nejak.. 50 tis.