NOKIA
19.05.08,09:26
Informácia: V Zbierke zákonov 17.5.2008 bolo zverejnené v čiastke 72, číslom 174/2008, úplne znenie Zákona o Sociálnom poistení.