amacalc@zoznam.sk
19.05.08,09:42
Prosím o radu.
Slovenská spoločnosť má zmluvu s českou spoločnosťou dovážajúcou na Slovensko úžitkové vozidlá ako ich výhradné servisné stredisko a aj ako výhradný predajca týchto vozidiel na Slovensku. Na všetkých dovezených vozidlách slovenská spoločnosť robí servisné predpredajné prehliadky tu na Slovensku- bez nich nie je možné vozidlo uviesť na náš trh. Tieto prehliadky následne fakturuje českej spoločnosti.
Majú byť tieto predpredajné prehliadky fakturované s DPH alebo bez DPH? Prosím rýchlo!!!
Vladimír Ozimý
19.05.08,10:13
hm noo treba si zadefinovať o akú službu ide či to zaradíme do par. 15 ods. 8 alebo do par. 15 ods. 6 práce na hnuteľnom majetku...

je možné nazvať tieto služby ako technické? alebo obdobné? Ak ano potom prenášate daňovú povinnosť na českú spoločnosť a faktúrujete bez DPH.
ak je to práca na hnuteľnom majetku (mám za to že to patrí sem) potom miesto dodania je tam kde sa fyzicky vykonávajú tieto práce okrem par. 16 ods. 7 (ten sa vás netýka keďže vozidlá idú na predaj v SR). Potom vystavujete s DPH.
Mária.K.
19.05.08,10:25
Prosím o radu.
Slovenská spoločnosť má zmluvu s českou spoločnosťou dovážajúcou na Slovensko úžitkové vozidlá ako ich výhradné servisné stredisko a aj ako výhradný predajca týchto vozidiel na Slovensku. Na všetkých dovezených vozidlách slovenská spoločnosť robí servisné predpredajné prehliadky tu na Slovensku- bez nich nie je možné vozidlo uviesť na náš trh. Tieto prehliadky následne fakturuje českej spoločnosti.
Majú byť tieto predpredajné prehliadky fakturované s DPH alebo bez DPH? Prosím rýchlo!!!
Ak budem predpokladať, že vykonávate práce na hnuteľnom hmotnom majetku a vozidlá neprepravíte mimo územia SR, podľa § 16 ods. 7 zákona o DPH by som sa priklonila k fakturácii služby s DPH.
amacalc@zoznam.sk
19.05.08,10:36
Niektoré z vozidiel sú ďalej predané po vykonaní tejto prehliadky aj do zahraničia (EU). Teda, bez DPH by sa fakturovali čechom iba tie prehliadky, ktoré sa budú týkať vozidiel predaných mimo SR?
amacalc@zoznam.sk
19.05.08,10:38
Sú to servisné prehliadky veľmi podobné záručným prehliadkam vozidiel.
Vladimír Ozimý
19.05.08,10:45
Niektoré z vozidiel sú ďalej predané po vykonaní tejto prehliadky aj do zahraničia (EU). Teda, bez DPH by sa fakturovali čechom iba tie prehliadky, ktoré sa budú týkať vozidiel predaných mimo SR?

presne tak....par. 16 ods. 7 jasne hovori aké musia byť splnené podmienky:

a) práca musí byť fyzicky vykonaná v inej krajine ako je krajina odberateľa kde je identifikovaný
b) hnuteľný majetok musí opustiť krajinu kde sa fyzicky práce vykonali

musíte však preukázať že opustili SR