ludvik
19.05.08,12:39
V roku 2007 bol príjem za prácu v SR a v inštitúcii EU (metóda vyňatia) . Je nárok na vrátenie zrazenej dane (preddavku) za prácu v SR, ak v r. 47 DP je základ dane 27877.- alebo z tejto čiastky treba zaplatiť daň? V DP sme uviedli túto daň ako preplatok, ale DU vyzval na podanie opravného DP a z tejto čiastky zaplatiť doplatok dane.
ludvik
20.05.08,08:02
Nik nevie poradiť, ako je to v tomto prípade s daňou? Je alebo nie je nárok na vrátenie zaplatenej dane za príjem v SR?:mad:
veronikasad
20.05.08,08:32
Málo informácii, z tvojho profilu som zistila, že si dôchodca. Ak sa jedná o tvoje DP, nemáš nárok na vrátenie preplatku dane, pretože DU vracia starobným dôchodcom, ktorí nemajú nárok na odpoč. položku, daň iba v prípade ak celkový príjem v r. 34 nepresiahne polovicu nezd. časti základu dane - pre rok 2007 47808 sk.


--------
Veronika
ludvik
20.05.08,10:27
Nejedná sa o mňa. Jedná sa o človeka v preddôchodkovom veku (37 rokov-slobodný).
veronikasad
20.05.08,16:22
Nejedná sa o mňa. Jedná sa o človeka v preddôchodkovom veku (37 rokov-slobodný).
doplň prosím jeho príjem na Slovensku.
ludvik
20.05.08,18:14
Doplňam: Práca pre inštitúciu EU je vykonávané v Belgicku. Tam bol poberaný v 2007 (2 až 12 mesiac) aj plat. Jeho výšku hádam nemusím uvádzať, ale zodpovedá platu úradníka EU.
V potvrdení o prijmoch v SK sú tieto údaje:
r.01 .... 38632.-
r.04 .... 33877.-
r.05 .... 4939.-
r.06 .... 7968.-
zučtovacie obdobie bolo len 01/2007.
Zajtra chcem isť na DU.
ludvik
20.05.08,21:03
Poriešené - nemuselo sa DP podávať. Ale čo už.
Monika Kováčová
20.05.08,21:13
Poriešené - nemuselo sa DP podávať. Ale čo už.
no to si nemyslím... ak príjem v EÚ bol rovnajúci sa platu úradníka EÚ... hmmm... na základe čoho usudzuješ, že DP sa nemuselo podávať...
Prosím doplň info, pretože človek sa učí celý život :)
ludvik
21.05.08,07:29
nemusi podávať DP ak bol 183 dni mimo SR a zárobok v SR menší ako 47808.- (§46 a §2 odst.d) bod 1. ). Keby bol zárobok v SR 0.- potom §32 odst .4 pis. d) :)
lilife
21.05.08,09:55
Prosím Vás o radu. Známy bol minulý rok zamestnaný v ČR pol roka, časť roka bol nezamestnaný (dobrovoľný platca zdr.poistenia) a 2 posledné mesiace v roku živnostníkom. Podal daňové priznanie na Slovensku z príjmov v zahraničí a z príjmov živnostníka. Vyšiel mu preplatok dane (vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ v ČR odvádzal daň z príjmu). Daňový úrad mu však oznámil, že tento preplatok musí žiadať v ČR a navyše ešte musí zaplatiť daň zo živnosti cca 500 sk. Príjmy zo živnosti mal okolo 20tis. Nie je to nejaká hlúposť?
Monika Kováčová
21.05.08,10:07
nemusi podávať DP ak bol 183 dni mimo SR a zárobok v SR menší ako 47808.- (§46 a §2 odst.d) bod 1. ). Keby bol zárobok v SR 0.- potom §32 odst .4 pis. d) :)

... hmmm... ale daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou neznamená "som 183 dní mimo SR" a nemusím podať DP.... práve naopak ....

d) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý 1a) pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,
Monika Kováčová
21.05.08,10:10
a paragraf 46 už vôbec nemá nič spoločné s povinnosťou podať DP...

ludvik, ak ťa takto informovali na DÚ, určite by som túto info žiadala podložiť písomne...

lebo je to blbosť...
Johanka
21.05.08,10:28
Prosím Vás o radu. Známy bol minulý rok zamestnaný v ČR pol roka, časť roka bol nezamestnaný (dobrovoľný platca zdr.poistenia) a 2 posledné mesiace v roku živnostníkom. Podal daňové priznanie na Slovensku z príjmov v zahraničí a z príjmov živnostníka. Vyšiel mu preplatok dane (vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ v ČR odvádzal daň z príjmu). Daňový úrad mu však oznámil, že tento preplatok musí žiadať v ČR a navyše ešte musí zaplatiť daň zo živnosti cca 500 sk. Príjmy zo živnosti mal okolo 20tis. Nie je to nejaká hlúposť?
Nie je to hlúposť, nemôžeš žiadať v SR o vrátenie dane, ktorá bola zaplatená v inej krajine .
lilife
21.05.08,10:29
Prosím Vás o radu. Známy bol minulý rok zamestnaný v ČR pol roka, časť roka bol nezamestnaný (dobrovoľný platca zdr.poistenia) a 2 posledné mesiace v roku živnostníkom. Podal daňové priznanie na Slovensku z príjmov v zahraničí a z príjmov živnostníka. Vyšiel mu preplatok dane (vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ v ČR odvádzal daň z príjmu). Daňový úrad mu však oznámil, že tento preplatok musí žiadať v ČR a navyše ešte musí zaplatiť daň zo živnosti cca 500 sk. Príjmy zo živnosti mal okolo 20tis. Nie je to nejaká hlúposť? Ďakujem!
lilife
21.05.08,10:31
ale prečo má ešte zaplatiť daň z príjmu? veď z takého malého príjmu mu daň nevyjde...
Johanka
21.05.08,10:41
Tých cca 500 Sk nevyšlo z daňového priznania ?
Ťažko odpovedať, keď nepoznáme presné čísla ... má nárok na nezdaniteľnú časť dane ???
Johanka
21.05.08,10:48
nemusi podávať DP ak bol 183 dni mimo SR a zárobok v SR menší ako 47808.- (§46 a §2 odst.d) bod 1. ). Keby bol zárobok v SR 0.- potom §32 odst .4 pis. d) :)
Prvá veta je akási zmätočná....
§2 ods.d) ustanovuje kto je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a nehovorí nič o výške zdaniteľného príjmu a už vôbec nevylučuje s povinnosti podať DP tých, ktorí sú mimo SR 183 dní v roku.

§ 46 - to je asi preklep, myslený bol § 45 - zamedzenie dvojitého zdanenia.
Tam je síce v ods.3 ustanovená metóda vyňatia príjmov pre príjmy zo závislej činnosti plynúce za prácu pre orgány EÚ, ale zároveň je tým jasne dané na javo, že ide o ZDANITEĽNÝ príjem .... tzn. pri posudzovaní povinnosti podať DP (§32) ,sa do výšky príjmu započítava spolu s príjmom dosiahnutým v SR.
ludvik
21.05.08,13:02
No tak ja neviem.:mad:
Takto to vysvetľujú - Pravda 21.2.2008:
Slováci, ktorí pracovali počas roka v zahraničí, kde sa im zárobok zdaňoval, podávajú daňové priznanie na Slovensku len v určitých prípadoch. Na Slovensku museli stráviť aspoň šesť mesiacov, presne 183 dní v roku, a ich slovenské príjmy presiahli 47 808 korún. V daňovom priznaní tak osoba zahrnie nielen príjmy zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Aby sa ich príjmy nezdanili dvakrát, používa sa metóda zápočtu dane alebo metóda vyňatia príjmov. Závisí to od konkrétnej medzinárodnej zmluvy s danou krajinou. Pri metóde zápočtu sa daň zaplatená v druhom štáte započíta na úhradu dane na Slovensku najviac sumou, ktorá môže byť v druhom štáte vyberaná. Na prepočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz meny. K daňovému priznaniu musí daňovník priložiť potvrdenie o príjmoch a zaplatenej dani v zahraničí. Zákon nevymedzuje, akým spôsobom to daňovník preukáže. Môže to byť potvrdenie od zahraničného daňového úradu alebo od zahraničného zamestnávateľa.
Ak sa podľa zmluvy postupuje podľa takzvanej metódy vyňatia, základ dane sa vyčísli podobne ako pri zápočte. Podstatou metódy je, že pri výpočte dane sa príjem zo zahraničia nezahrnie do základu dane. Metóda sa použije vtedy, ak má daňovník príjmy za prácu vykonávanú pre Európske spoločenstvá a ich orgány alebo zo zdrojov zo štátu, s ktorým Slovensko nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Tieto príjmy však museli byť v zahraničí zdanené.
Ak je daň zaplatená do štátneho rozpočtu v zahraničí vyššia ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, Slovensko nemôže tento rozdiel daňovníkovi vrátiť. Naopak, ak je daň zaplatená v zahraničí nižšia, daňovník musí vzniknutý rozdiel doplatiť.
Neviem kto to vysvetľoval, ale obyčajne vysvetlivky v Pravde dávali z DR. Takže ?:confused:
veronikasad
21.05.08,13:09
ale prečo má ešte zaplatiť daň z príjmu? veď z takého malého príjmu mu daň nevyjde...
Pretože podáva DP z celosvetových príjmov - teda aj z príjmov z ČR, kde žial nie je metoda vyňatia, ale zápočtu. Daň zaplatenú v ČR si započíta, rozdiel musí doplatiť na Slovensku.

-------
Veronika
Johanka
21.05.08,13:21
Takže ?:confused:
Pri zdaňovaní príjmov zo zdrojov v zahraničí je najdôležitejšie stanoviť daňovú rezidenciu.
Kde má daňovník daňovú rezidenciu ? Zrozumiteľnejšie - kde je daňovník z neobmedzenou daňovou povinnosťou? Tzn. v ktorej krajine zdaňuje celosvetové príjmy ?
Pomôcka tu http://www.porada.sk/628284-post4.html.