Enie
19.05.08,14:07
Ahojte, mám otázku, možno odveci ale nastala daná situácia:
V roku 2005 a 2006 sme mali s istou spoločnosťou uzavretú zmluvu o odvysielaní nejakých televíznych spotov a o jednorázových poplatkoch pri vstupe. Tak ako sa vysielali dané spoty, tak boli vystavené faktúry. Avšak daná firma v máji 2007 bola zrušená bez likvidácie zlúčením s inou firmou. Nastalo to, že po kontrole plnenia zmlúv som zistila, že jednorázové poplatky neboli vôbec vyfaktúrované a mali byť. Čo sa s tým dá robiť? Predpokladám že keby som teraz vystavila faktúry, tak nástupnícka firma ich nebude akceptovať. Alebo je nejaký právny záväzok, že keď prebrala všetky záväzky a pohľadávky tak aj riziko spojené s nimi?
Vie mi niekto poradiť?
Ono tie peniažky by sa zišli:)))
Ďakujem Jana
Enie
03.06.08,09:06
Odpovedám si sama:))) vlastne s pomocou poradcov v nemenovanom vydavateľstve
Zrušenie bez likvidácie zlúčením znamená z pohľadu právneho, že obchodné imanie a všetky práva a povinnosti prechádzajú zo zanikajúcej spoločnosti na právneho nástupcu. Na právneho nástupcu teda zlúčením prešli aj zmluvy, ktoré boli predtým uzavreté s pôvodným subjektom. Ak teda boli služby poskytnuté a je potrebné z vašej strany vyhotoviť faktúry, tieto faktúry musia byť právnym nástupcom akceptované, aj keď služby boli poskytnuté ešte pôvodnému subjektu. Poskytnutím služby vášmu odberateľovi vznikol záväzok voči vašej spoločnosti (aj keď ste ho „zabudli“ vyfakturovať) a tento záväzok pri zlúčení prešiel na právneho nástupcu danej firmy.