MZUCTOVNIK
19.05.08,15:17
1.Prosím o riešenie povinnosti podať RZZP zamestnancovi, ktorý mal pri pravideľnom mesačnom príjme nad max. VZ niekoľko honorárov. Skutočnosť prekročenia max. ročného VZ sa neberie do úvahy?

2. študent VS ukončil štúdium k 1.9.08. Do konca r. 2007 pracoval v dvoch krátkodobých prac. pomeroch s príjmom do 15000,- u každého. Vzniká povinnosť podať RZZP?
Jozef Mihál
19.05.08,18:14
1. Mal príjmy podľa § 6 ZDP, nie sú to vyňaté príjmy - musí podať RZZP (o.i. preto, lebo zamestnávatelia si "zaslúžia" svoje preplatky).

2. Nemusí podať RZZP. Podobne ako ďalšie státisíce zamestnancov, ktorí nemali kolísavý príjem a ani iný dôvod prečo by mali podávať RZZP.
MZUCTOVNIK
21.05.08,08:37
Ďakujem.