scan718
19.05.08,14:19
štatutárny fond - jak se tvoří a co se z něj platí?
AXULKA
20.05.08,14:50
tvorba zo zisku ÚJ 431/423 vyplývajú zo štatútu ÚJ, zo spol. zmluvy...
scan718
23.05.08,06:29
co se může platit ze štatutárneho fondu?
chanell
05.06.08,18:54
Takisto sa môžu účtovať aj prijaté vklady od spoločníkov, ktoré nezvyšujú základné imanie. Čerpanie musí byť schválené valnou hromadou a môžeš ich použiť na rôzne aj odmeny, jednoducho o tom rozhodujú štatutári.


ALE JA MÁM INÝ PROBLÉM:

Ked mám na štatutárnych fondoch vklady od spoločníkov v CZK. Musím vyčísliť na konci roka kurzové rozdiely, alebo toto nespadá pod takéto precenenie? Pozerala som aj v postupoch, ale nejako múdra z toho nie som.